Duitse en Nederlandse notarissen tekenen samenwerkingsovereenkomst

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Bundesnotarkammer hebben gisteren een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Die moet de samenwerking tussen het Nederlandse en Duitse notariaat versterken en onder meer gezamenlijke training voor notarissen ondersteunen, met name op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

De ondertekening had plaats tijdens een bijeenkomst in Arnhem waarbij zowel Duitse als Nederlandse notarissen aanwezig waren, met name van de ringen uit de grensregio. De aanwezigheid van de voorzitters van de ringen Gelderland, Monique Wijnhoven, Noord-Nederland, Mark Jan Bolt, en Overijssel, Margreet Procee-Geelhoed, markeerde het gewicht dat aan collegiale samenwerking wordt toegekend. De voorzitters van beide beroepsorganisaties, Annerie Ploumen en Jens Bormann, en de voorzitter van de Raad van notarissen in Europa (CNUE), Peter Stelmaszczyk, hielden toespraken waarin het belang van samenwerking werd benadrukt.

Panel
Vervolgens was er een paneldiscussie over het nieuwe EU-witwaspakket: de praktijk en toekomst van de bestrijding van witwassen in Europa. Lid van het Europees Parlement Lena Düpont, vertegenwoordiger van de Europese Commissie Markus Welz, professor Birgit Snijder-Kuipers en de Duitse notarieel expert Martin Thelen lieten hun gedachten gaan over wat de veranderingen in regelgeving voor de notariële praktijk zullen betekenen. Onderwerpen als grensoverschrijdende transacties, economische eigendom (UBO), het verbod op cash geldbetalingen en de oprichting van een Anti-witwas autoriteit (AMLA) kwamen aan bod.

Samen
De uit Duits-Nederlandse grensregio afkomstige notarissen zijn van plan vaker op deze manier bijeen te komen. Voorzitter Ploumen, die haar speech deels in het Duits hield, repte van het belang van verdergaande samenwerking om beter om te kunnen gaan met grensoverschrijdende problematiek zoals de toepassing van antiwitwasmaatregelen.

IMG_0436DAnnerie Ploumen en Jens Bormann tekenen de samenwerkingsovereenkomst.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...