Duitse en Nederlandse notarissen tekenen samenwerkingsovereenkomst

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Bundesnotarkammer hebben gisteren een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Die moet de samenwerking tussen het Nederlandse en Duitse notariaat versterken en onder meer gezamenlijke training voor notarissen ondersteunen, met name op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

De ondertekening had plaats tijdens een bijeenkomst in Arnhem waarbij zowel Duitse als Nederlandse notarissen aanwezig waren, met name van de ringen uit de grensregio. De aanwezigheid van de voorzitters van de ringen Gelderland, Monique Wijnhoven, Noord-Nederland, Mark Jan Bolt, en Overijssel, Margreet Procee-Geelhoed, markeerde het gewicht dat aan collegiale samenwerking wordt toegekend. De voorzitters van beide beroepsorganisaties, Annerie Ploumen en Jens Bormann, en de voorzitter van de Raad van notarissen in Europa (CNUE), Peter Stelmaszczyk, hielden toespraken waarin het belang van samenwerking werd benadrukt.

Panel
Vervolgens was er een paneldiscussie over het nieuwe EU-witwaspakket: de praktijk en toekomst van de bestrijding van witwassen in Europa. Lid van het Europees Parlement Lena Düpont, vertegenwoordiger van de Europese Commissie Markus Welz, professor Birgit Snijder-Kuipers en de Duitse notarieel expert Martin Thelen lieten hun gedachten gaan over wat de veranderingen in regelgeving voor de notariële praktijk zullen betekenen. Onderwerpen als grensoverschrijdende transacties, economische eigendom (UBO), het verbod op cash geldbetalingen en de oprichting van een Anti-witwas autoriteit (AMLA) kwamen aan bod.

Samen
De uit Duits-Nederlandse grensregio afkomstige notarissen zijn van plan vaker op deze manier bijeen te komen. Voorzitter Ploumen, die haar speech deels in het Duits hield, repte van het belang van verdergaande samenwerking om beter om te kunnen gaan met grensoverschrijdende problematiek zoals de toepassing van antiwitwasmaatregelen.

IMG_0436DAnnerie Ploumen en Jens Bormann tekenen de samenwerkingsovereenkomst.

Verder in het nieuws

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...

Aantal meldingen ongebruikelijke transacties gestegen

Vorig jaar zijn meer dan 2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld. In 2022 lag het aantal gemelde ongebruikelijke transacties net onder de 2 miljoen. Het aantal verdacht verklaarde transacties is ...