Eerste Kamer kritisch op wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

De Eerste Kamer heeft dinsdag bezwaren geuit op het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. Door dit wetsvoorstel krijgt iedere consument als opdrachtgever in de bouw een sterkere positie. De Eerste Kamer vindt dat de vele uiteenlopende reacties uit de samenleving erop duiden dat er nog veel zorgen zijn en wil dat het wetsvoorstel wordt gewijzigd.

De wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer wordt in het wetsvoorstel (34453) aangescherpt. Hierdoor krijgen consumenten als opdrachtgever een betere bescherming als na oplevering gebreken worden ontdekt. Ook verandert de rol van Bouw- en Woningtoezicht en wordt een private kwaliteitsborger geïntroduceerd.

Diverse bezwaren
In het debat werden diverse bezwaren geuit rondom de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel. Zo betoogde het CDA onder andere dat het vervallen van de preventieve toets door de gemeente ook gevolgen kan hebben voor de aansprakelijkheid van de gemeente. Van de gemeenten wordt namelijk wel verwacht dat zij handhaven als er signalen zijn van een gebrek aan kwaliteit. Volgens GroenLinks gaat het wetsvoorstel er onterecht vanuit dat de markt de oplossing is voor maatschappelijke problemen. Het lijkt erop dat de expertise van de lokale overheid door dit wetsvoorstel zal wegebben. De VVD verwacht dat door het wetsvoorstel aannemers voortaan beter gaan presteren en dat de bouwkwaliteit omhoog gaat, maar dat de kans bestaat dat aannemers zich mogelijk gaan indekken op kosten van de opdrachtgever.

Wetsvoorstel aanhouden of wijzigen
Naar aanleiding van de kritiek beloofde minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Werkgelegenheid dat het wetsvoorstel in elk geval pas wordt ingevoerd op 1 januari 2019. Ook gaat hij in het kabinet bespreken of het mogelijk is om het wetsvoorstel aan te houden of te wijzigen. De minister zal de Eerste Kamer uiterlijk vrijdag 7 juli per brief informeren over de uitkomst van dit overleg. Op dinsdag 11 juli wordt over het wetsvoorstel in de Eerste Kamer gestemd.

Verder in het nieuws

Rondgang voorzitter KNB bevordert samenwerking

KNB-voorzitter Nick van Buitenen is bezig met een uitgebreide kennismakingsronde langs partijen waarmee de KNB regelmatig te maken heeft. De in oktober aangetreden voorzitter wil met zijn ronde de sam...

Onderzoek naar notariaat in Europa

Notarissen in Europa nemen in toenemende mate taken over van de rechterlijke macht en de overheid. Daarmee voorkomen zij rechtbankprocedures. Bovendien lopen zij voorop bij digitalisering en dragen zi...

Belastingvrij schenken groot succes

Veel meer mensen dan het kabinet had verwacht hebben gebruik gemaakt van de tijdelijke regeling om belastingvrij tot 100.000 euro te schenken aan kinderen of vrienden. Dat heeft de schatkist 1,04 milj...

LEI verplicht voor beleggingsondernemingen

Vanwege een wetswijziging moeten bepaalde ondernemingen en rechtspersonen die aan- en verkooptransacties wil doen op de beurs vanaf volgend jaar beschikken over een Legal Entity Identifier (LEI). Dit ...