Eerste Kamer vraagt tweede ronde doorberekening kosten tucht en toezicht

De Commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van de Eerste Kamer wil een tweede schriftelijke ronde over het wetsvoorstel doorberekening kosten tuchtrecht en toezicht. CDA, SP en D66 vinden de reactie van het ministerie op de eerste schriftelijke ronde van de Eerste Kamer onvoldoende om het wetsvoorstel plenair te gaan behandelen.

De KNB heeft bij CDA, SP en D66 nogmaals haar bezwaren tegen het wetsvoorstel geuit. Met name het feit dat het ministerie van V&J niets wil weten van een wettelijke basis voor een garantiefonds voor het notariaat is reden voor een tweede ronde. Uit zo’n fonds kunnen de kosten van toezicht en tuchtrecht en voor ‘zwevende protocollen’ worden betaald. Op 12 juli kunnen de leden van de Commissie V&J van de Eerste Kamer hun vragen in de tweede ronde inleveren. Het ministerie moet vervolgens weer antwoorden op die vragen. 

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...