Eerste Kamer wil overdrachtsbelasting voor beleggers verlagen

Wie niet zelf in een woning gaat wonen, betaalt nu 10,4 procent overdrachtsbelasting bij de verkrijging ervan. Dat is volgens Martin van Rooijen (50PLUS) te hoog: beleggers haken af, waardoor benodigde investeringen in woningen achterblijven. Zijn motie met deze strekking behaalde een meerderheid in de Eerste Kamer.

De motie krijgt de steun van de huidige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hugo de Jonge. Volgens hem is Nederland te ver doorgeschoten in het verhogen van de overdrachtsbelasting, lichtte hij in het debat toe. ‘Want wat betekent dat? Dat betekent dat Nederland, als je het internationaal vergelijkt, in Europa ongeveer het hoogste tarief heeft. Misschien wel hét hoogste tarief van overdrachtsbelasting.’

Financiering
Van Rooijen wil dat het tarief van 10,4 procent substantieel wordt verlaagd. De Jonge denkt aan een verlaging naar 8 of zelfs 6 procent. De vraag is echter hoe dit kan worden gefinancierd. Volgens De Jonge kan dat niet zonder dat het tarief voor particuliere kopers van woningen gaat stijgen. Zij betalen nu nog 2 procent overdrachtsbelasting als zij niet in aanmerking komen voor de startersvrijstelling.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...