Energielabel C-verplichting voor kantoren

Kantoorgebouwen moeten per 1 januari 2023 minimaal energielabel C of hoger hebben. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het gebouw vanaf die datum niet meer als kantoor worden gebruikt.

Deze verplichting vloeit voort uit het Bouwbesluit 2012. Over het algemeen is de gemeente, waar het kantoorgebouw is gevestigd, de handhaver. De gemeente zal dan ook optreden bij overtreding van de energielabel C-verplichting.

Uitzonderingen
Er zijn uitzonderingen op de verplichting om minimaal energielabel C te hebben. Deze staan in de beslisboom van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO)  Een voorbeeld hiervan is als het kantoor of een gedeelte daarvan een rijks-, provinciaal of een gemeentelijk monument betreft.

Infographic praktijksituaties
Vanuit de RVO is eveneens een infographic met praktijksituaties beschikbaar. Dit zijn voorbeelden die kunnen voorkomen bij het vaststellen van de energielabel C-verplichting voor een kantoor. Bij de praktijksituaties verwijzen de cijfers naar de genummerde stappen in de beslisboom.

 

Verder in het nieuws

Wederom minder zaken voor de Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft in 2023 opnieuw minder geschillen behandeld dan het voorgaande jaar. In totaal behandelde de Commissie Notariaat 60 zaken, in 2022 waren dat er nog 74. De Commissie Notari...

Aantal akten stijgt ook in mei

Het aantal door notarissen gepasseerde akten is in mei met 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee zet de stijgende lijn die in april werd ingezet door. De grootste toen...

Jan Janssens’ eerste 100 dagen als bestuurslid

De Groningse notaris Jan Janssens zit sinds 1 maart in het KNB-bestuur, waar hij voor sommigen een oude bekende is. Janssens was aan het begin van deze eeuw bestuurssecretaris bij de KNB. Zijn eerste ...

'Het menselijke contact is heel belangrijk voor me'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...