Energielabel C-verplichting voor kantoren

Kantoorgebouwen moeten per 1 januari 2023 minimaal energielabel C of hoger hebben. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het gebouw vanaf die datum niet meer als kantoor worden gebruikt.

Deze verplichting vloeit voort uit het Bouwbesluit 2012. Over het algemeen is de gemeente, waar het kantoorgebouw is gevestigd, de handhaver. De gemeente zal dan ook optreden bij overtreding van de energielabel C-verplichting.

Uitzonderingen
Er zijn uitzonderingen op de verplichting om minimaal energielabel C te hebben. Deze staan in de beslisboom van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO)  Een voorbeeld hiervan is als het kantoor of een gedeelte daarvan een rijks-, provinciaal of een gemeentelijk monument betreft.

Infographic praktijksituaties
Vanuit de RVO is eveneens een infographic met praktijksituaties beschikbaar. Dit zijn voorbeelden die kunnen voorkomen bij het vaststellen van de energielabel C-verplichting voor een kantoor. Bij de praktijksituaties verwijzen de cijfers naar de genummerde stappen in de beslisboom.

 

Verder in het nieuws

Aantal gepasseerde akten blijft dalen

In mei passeerden notarissen minder akten dan in dezelfde maand vorig jaar: 142.000 tegenover ruim 160.000 in mei 2022. Daarmee blijft de daling van het aantal gepasseerde akten voortduren. Met name h...

Startersvrijstelling in 2022 minder gebruikt

Minder woningkopers hebben in 2022 gebruik gemaakt van de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting. In 2021 is 105.000 keer een beroep gedaan op deze vrijstelling, in 2022 daalde dit aantal n...