Energielabel C-verplichting voor kantoren

Kantoorgebouwen moeten per 1 januari 2023 minimaal energielabel C of hoger hebben. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het gebouw vanaf die datum niet meer als kantoor worden gebruikt.

Deze verplichting vloeit voort uit het Bouwbesluit 2012. Over het algemeen is de gemeente, waar het kantoorgebouw is gevestigd, de handhaver. De gemeente zal dan ook optreden bij overtreding van de energielabel C-verplichting.

Uitzonderingen
Er zijn uitzonderingen op de verplichting om minimaal energielabel C te hebben. Deze staan in de beslisboom van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO)  Een voorbeeld hiervan is als het kantoor of een gedeelte daarvan een rijks-, provinciaal of een gemeentelijk monument betreft.

Infographic praktijksituaties
Vanuit de RVO is eveneens een infographic met praktijksituaties beschikbaar. Dit zijn voorbeelden die kunnen voorkomen bij het vaststellen van de energielabel C-verplichting voor een kantoor. Bij de praktijksituaties verwijzen de cijfers naar de genummerde stappen in de beslisboom.

 

Verder in het nieuws

Kabinet zet in op verdere verbetering aanpak witwassen

De toepassing van de anti-witwasregelgeving door niet-financiële Wwft-instellingen zoals notarissen en het toezicht daarop moeten volgens het kabinet beter. Ook moet er beter zicht komen op UBO’s en m...

Prinsjesdag: toegang tot het recht verder uitgewerkt

Toegang tot het recht krijgt in 2023 wederom de aandacht van het kabinet. Ook in het notariaat staat dit thema de komende jaren op de agenda. Het is een belangrijk onderwerp in het onderzoek naar de s...

Verduurzaming koopwoningen makkelijker

Woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) krijgen in 2023 meer mogelijkheden bij het verduurzamen van hun woning. Dit betreft onder andere het bieden van toegankelijke informatie, verregaa...