Europese beroepskwalificatierichtlijn niet van toepassing op notarissen

Het Europese Parlement heeft ingestemd met het voorstel dat het notariaat blijft uitgesloten van de Europese beroepskwalificatierichtlijn. De lobby om het notariaat buiten deze richtlijn te houden, heeft dus succes gehad.

De beslissing van het Parlement betekent dat Nederlandse notarissen niet tot notaris kunnen worden benoemd in een andere lidstaat. En notarissen uit een andere lidstaat kunnen niet tot notaris worden benoemd in Nederland. Voor veel vrije beroepen is inschrijving in een andere lidstaat wel mogelijk. De procedures daarvoor zijn ingewikkeld, met name voor verpleegsters, vroedvrouwen, apothekers en architecten. De Europese Commissie heeft daarom voorgesteld deze procedures te vereenvoudigen en wilde ook notarissen onder de regeling laten vallen. Volgens de arresten van 24 mei en 1 december 2011 van het Europese Hof van Justitie maken de werkzaamheden van de notaris immers geen onderdeel uit van openbaar gezag, zo was de redenering van de Europese Commissie.

Grote verschillen
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de Nederlandse regering en de CNUE, de koepelorganisatie voor notarissen in Europa, hebben zich daartegen verzet. Notarissen beoefenen een openbaar ambt. Bovendien zijn de verschillen tussen de Europese notariaten te groot. Ze kunnen zich beter richten op samenwerking met elkaar. Deze lobby heeft effect gehad. Het Europees parlement heeft nu met grote meerderheid een amendement op de voorgestelde wijziging van de richtlijn aangenomen dat notarissen uitsluit.

Verder in het nieuws

Kabinet zet in op verdere verbetering aanpak witwassen

De toepassing van de anti-witwasregelgeving door niet-financiële Wwft-instellingen zoals notarissen en het toezicht daarop moeten volgens het kabinet beter. Ook moet er beter zicht komen op UBO’s en m...

Prinsjesdag: toegang tot het recht verder uitgewerkt

Toegang tot het recht krijgt in 2023 wederom de aandacht van het kabinet. Ook in het notariaat staat dit thema de komende jaren op de agenda. Het is een belangrijk onderwerp in het onderzoek naar de s...

Verduurzaming koopwoningen makkelijker

Woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) krijgen in 2023 meer mogelijkheden bij het verduurzamen van hun woning. Dit betreft onder andere het bieden van toegankelijke informatie, verregaa...

Energielabel C-verplichting voor kantoren

Kantoorgebouwen moeten per 1 januari 2023 minimaal energielabel C of hoger hebben. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het gebouw vanaf die datum niet meer als kantoor worden gebruikt.