Europese Parlement wil positie gehandicapten verbeteren

Het Europese Parlement wil de positie van gehandicapten in de Europese Unie verbeteren en roept lidstaten op hiervoor te zorgen. Er moet onder andere meer aandacht komen voor verzorging, arbeidsmarkt, onderwijs en beslissingsbevoegdheid. Op 18 juni is hierover een resolutie aangenomen.

Het Parlement vraagt onder meer aandacht voor de opvolging van verzorgers van gehandicapten. Verzorgers moeten zelf hun opvolger kunnen aanwijzen. Op die manier is dat geregeld voor als er iets met een verzorger gebeurt. De Europese Commissie wordt ook gevraagd te verzekeren dat handelingsonbekwamen de rechten die zij in Europa hebben ook daadwerkelijk kunnen uitoefenen. Lidstaten moeten daarom versneld regelen dat gehandicapten zo veel mogelijk zelf beslissingen kunnen nemen. Nu wordt er vaak voor hen beslist. 

Levenstestament
De resolutie sluit aan op het VN-Gehandicaptenverdrag dat door Nederland is geratificeerd. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zet zich in voor gelijke behandeling van gehandicapten en hun mogelijkheden gebruik te maken van notariële dienstverlening. In een levenstestament kunnen mensen vastleggen wie financiële, medische en persoonlijke zaken regelt als iemand dit zelf niet meer kan. En op welke manier die persoon dat zal doen.

Verder in het nieuws

Nieuwe ondernemingsvorm: de maatschappelijke bv

Een nieuwe wet moet zorgen voor een aparte juridische vorm voor ondernemers die zich inzetten voor sociale doelen. Dat wil het kabinet. Als ondernemingen aan bepaalde eisen voldoen, kunnen ze zich in ...