Financiële bescherming ouderen

Standpunt

Notarissen zijn onafhankelijk, integer, deskundig en nemen een vertrouwenspositie in. Het notariaat ziet het als zijn plicht om financiële uitbuiting van ouderen te voorkomen en terug te dringen. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) ondersteunt (kandidaat-)notarissen hierbij. Daarnaast brengt de beroepsorganisatie het onderwerp onder de aandacht bij ouderen en hun mantelzorgers.

Toelichting

Ruim één op de twintig thuiswonende ouderen krijgt te maken met mishandeling. Dat blijkt uit het onderzoek in opdracht van VWS (pdf, 1,34 MB) onder 1.000 thuiswonende 65-plussers in Rotterdam, Tilburg en Boxtel. De meest gerapporteerde vorm is financieel misbruik. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) neemt deze problematiek zeer serieus en ziet hierin een belangrijke rol weggelegd voor de notaris. De KNB heeft zich samen met zo'n twintig andere organisaties in 2015 aangesloten bij het VWS-programma 'Veilig financieel ouder worden'.

Acties KNB

  • De KNB is partner van Deltaplatform Dementie en levert een bijdrage aan het online platform  dementie.nl, een initiatief van Alzheimer Nederland. Ouderen en mantelzorgers kunnen hier hun financieel-juridische vraag stellen aan de expert.
  • KNB en het notariaat participeren in de VWS-alliantie ‘Veilig financieel ouder worden’. Steeds meer (kandidaat-)notarissen nemen deel aan de lokale allianties. Doel is kennisdelen en bundelen van krachten om financieel misbruik onder ouderen te voorkomen. Naast notarissen zijn onder meer de gemeente, politie, banken, wijkverpleegkundigen, bewindvoerders en ouderenbonden vertegenwoordigd. Begin 2018 waren er 16 lokale allianties en 19 in oprichting. Daarnaast is het notariaat betrokken bij de voorlichting voor oudere migranten in samenwerking met ouderenbond NOOM.
  • KNB-campagne ‘Wie van de drie’ in 2015 en 2016 over het belang de regie in eigen hand te houden, tijdig een levenstestament af te sluiten en een vertrouwenspersoon te kiezen.

Nieuws over dit standpunt

Notariaat partner bij Deltaplan Dementie

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft zich aangesloten bij het Deltaplan Dementie. Als netwerkorganisatie bundelen zij de krachten van de aangesloten organisaties voor mensen met dem...

Belangrijke rol notaris binnen ouderenzorg

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) wil in de aanloop naar het debat over ouderenzorg de belangrijke rol van notarissen in het leven van ouderen benadrukken. Zij zijn vertrouwenspersoon,...