Financiële bescherming ouderen

Standpunt

Notarissen zijn onafhankelijk, integer, deskundig en nemen een vertrouwenspositie in. Het notariaat ziet het als zijn plicht om financiële uitbuiting van ouderen te voorkomen en terug te dringen. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) ondersteunt (kandidaat-)notarissen hierbij. Daarnaast brengt de beroepsorganisatie het onderwerp onder de aandacht bij ouderen en hun mantelzorgers.

Toelichting

Ruim één op de twintig thuiswonende ouderen krijgt te maken met mishandeling. Dat blijkt uit het onderzoek in opdracht van VWS (pdf, 1,34 MB) onder 1.000 thuiswonende 65-plussers in Rotterdam, Tilburg en Boxtel. De meest gerapporteerde vorm is financieel misbruik. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) neemt deze problematiek zeer serieus en ziet hierin een belangrijke rol weggelegd voor de notaris. De KNB heeft zich samen met zo'n twintig andere organisaties in 2015 aangesloten bij het VWS-programma 'Veilig financieel ouder worden'.

Acties KNB

  • De KNB is partner van Deltaplatform Dementie en levert een bijdrage aan het online platform  dementie.nl, een initiatief van Alzheimer Nederland. Ouderen en mantelzorgers kunnen hier hun financieel-juridische vraag stellen aan de expert.
  • KNB en het notariaat participeren in de VWS-alliantie ‘Veilig financieel ouder worden’. Steeds meer (kandidaat-)notarissen nemen deel aan de lokale allianties. Doel is kennisdelen en bundelen van krachten om financieel misbruik onder ouderen te voorkomen. Naast notarissen zijn onder meer de gemeente, politie, banken, wijkverpleegkundigen, bewindvoerders en ouderenbonden vertegenwoordigd. Begin 2018 waren er 16 lokale allianties en 19 in oprichting. Daarnaast is het notariaat betrokken bij de voorlichting voor oudere migranten in samenwerking met ouderenbond NOOM.
  • KNB-campagne ‘Wie van de drie’ in 2015 en 2016 over het belang de regie in eigen hand te houden, tijdig een levenstestament af te sluiten en een vertrouwenspersoon te kiezen.

Nieuws over dit standpunt

CNUE roept EU op ouderen beter te beschermen

De Raad van Notarissen in Europa, de CNUE, roept in een open brief de Europese Commissie op meer aandacht te besteden aan de bescherming van kwetsbare ouderen. Nu worden beschermende maatregelen van h...

Bij kleine banken soms problemen met levenstestament

Sommige kleine banken accepteren geen levenstestament. Zij staan vertegenwoordiging van hun klanten op basis van een levenstestament niet toe. Notarissen zullen cliënten die een levenstestament willen...

Gratis toegangskaarten voor Fraude Film Festival

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is dit jaar partner van het Fraude Film Festival. Dat staat deze keer in het teken van ‘uitbuiting’. De beroepsorganisatie houdt op 3 oktober, van 9.0...