Extra aandacht voor gesprek met dokter na opstellen levenstestament

Na het opstellen van een levenstestament is het belangrijk dat iemand ook met de dokter spreekt over de daarin opgenomen wensen. Daarom heeft de Patiëntenfederatie samen met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) 2 documenten ontwikkeld: het ene bevat informatie voor de cliënt, het andere voor de huisarts.

Cliënten kunnen in een levenstestament medische wensen opnemen. Als cliënten deze vervolgens niet met de dokter bespreken, weet deze van niets. Om cliënten te wijzen op het belang van een gesprek met de dokter over deze wensen, hebben de Patiëntenfederatie en de KNB een document (pdf) opgesteld wat notarissen aan cliënten  met medische wensen in hun levenstestament kunnen meegeven. De toelichting adviseert cliënten ook hun vertegenwoordiger en andere naasten op de hoogte te stellen van hun wilsverklaring.

Uitleg levenstestament
Daarnaast is er ook een uitleg (pdf) voor artsen beschikbaar, waarin wordt uitgelegd dat de patiënt een notarieel levenstestament heeft en wat dit betekent. Bijvoorbeeld dat de patiënt een behandelverbod wil als hij of zij, door een ziekte die niet genezen kan worden, niet meer in staat is zijn of haar wil te uiten. Ook kan er een euthanasieverzoek in het levenstestament staan. Daarnaast is er een korte uitleg over de taak van de notaris.

Misverstanden verhelpen
Met alle beschikbare informatie hopen beide organisaties ook andere misverstanden rondom het levenstestament en medische wensen te verhelpen. Bijvoorbeeld dat als iemand medische wensen wil veranderen, deze dan eerst terug moet naar de notaris en dus te maken krijgt met extra kosten. Dat is niet zo. Gewenste veranderingen kunnen gewoon met de dokter worden besproken. Dit legt de dokter dan vast in het medisch dossier.

Verder in het nieuws

Aantal gepasseerde akten blijft dalen

In mei passeerden notarissen minder akten dan in dezelfde maand vorig jaar: 142.000 tegenover ruim 160.000 in mei 2022. Daarmee blijft de daling van het aantal gepasseerde akten voortduren. Met name h...

Startersvrijstelling in 2022 minder gebruikt

Minder woningkopers hebben in 2022 gebruik gemaakt van de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting. In 2021 is 105.000 keer een beroep gedaan op deze vrijstelling, in 2022 daalde dit aantal n...