Extra aandacht voor gesprek met dokter na opstellen levenstestament

Na het opstellen van een levenstestament is het belangrijk dat iemand ook met de dokter spreekt over de daarin opgenomen wensen. Daarom heeft de Patiëntenfederatie samen met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) 2 documenten ontwikkeld: het ene bevat informatie voor de cliënt, het andere voor de huisarts.

Cliënten kunnen in een levenstestament medische wensen opnemen. Als cliënten deze vervolgens niet met de dokter bespreken, weet deze van niets. Om cliënten te wijzen op het belang van een gesprek met de dokter over deze wensen, hebben de Patiëntenfederatie en de KNB een document (pdf) opgesteld wat notarissen aan cliënten  met medische wensen in hun levenstestament kunnen meegeven. De toelichting adviseert cliënten ook hun vertegenwoordiger en andere naasten op de hoogte te stellen van hun wilsverklaring.

Uitleg levenstestament
Daarnaast is er ook een uitleg (pdf) voor artsen beschikbaar, waarin wordt uitgelegd dat de patiënt een notarieel levenstestament heeft en wat dit betekent. Bijvoorbeeld dat de patiënt een behandelverbod wil als hij of zij, door een ziekte die niet genezen kan worden, niet meer in staat is zijn of haar wil te uiten. Ook kan er een euthanasieverzoek in het levenstestament staan. Daarnaast is er een korte uitleg over de taak van de notaris.

Misverstanden verhelpen
Met alle beschikbare informatie hopen beide organisaties ook andere misverstanden rondom het levenstestament en medische wensen te verhelpen. Bijvoorbeeld dat als iemand medische wensen wil veranderen, deze dan eerst terug moet naar de notaris en dus te maken krijgt met extra kosten. Dat is niet zo. Gewenste veranderingen kunnen gewoon met de dokter worden besproken. Dit legt de dokter dan vast in het medisch dossier.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...