Stappenplan wilsbekwaamheid vernieuwd

Het KNB-stappenplan beoordeling wilsbekwaamheid is vernieuwd. Het vervangt het vorige stappenplan uit 2013. In het nieuwe stappenplan zijn gebruikerservaringen verwerkt en is nadrukkelijker aansluiting gezocht bij het VN-verdrag handicap. Dat schrijft voor dat mensen met een beperking zoveel mogelijk zelf hun rechten moeten kunnen oefenen.

Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Met (enige) hulp zelf beslissingen nemen over het eigen vermogen wordt daarin belangrijk gevonden. Het heeft de voorkeur boven deze beslissing door iemand anders te laten nemen of de notaris dienst te laten weigeren. Voor die beslissingsondersteuning wordt de notaris een handreiking gegeven in het nieuwe stappenplan.

Scherper onderscheid
De notaris heeft de taak de cliënt te beschermen tegen onbehoorlijke beïnvloeding. Daarom wordt in het vernieuwde stappenplan ook scherper onderscheid gemaakt tussen het onderzoek naar de wilsbekwaamheid en de wilscontrole.

Verder in het nieuws

GCV: neem BVm niet op in afzonderlijke BVm-wet

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) staat achter de keuze van het kabinet om geen nieuwe rechtsvorm in het leven te roepen voor de maatschappelijke bv (BVm). De commissie is niet voor ...

'Teken vandaag voor morgen' bij Koffietijd

Het RTL-programma Koffietijd ontvangt op 12 mei tussen 10.00 en 11.00 uur notaris Sandra Viveen en haar cliënt Tosca Janssens. Zij praten daar in het kader van de campagne van de Koninklijke Notariële...

'Werk meer samen in Europees verband'

Nieuwe technologieën als blockchain en de 'cloud' hebben nieuwe Europese regels nodig. En meer samenwerking tussen de Europese notariaten. Dat geluid klonk vorige week tijdens het 8e Futurology Forum ...

Voorlopig geen boete voor ontbreken energielabel

Het nieuwe energielabel heeft gezorgd voor een tekort aan energieadviseurs. Daarom heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten dat woningeigenaren tot 1 juli ...