Stappenplan wilsbekwaamheid vernieuwd

Het KNB-stappenplan beoordeling wilsbekwaamheid is vernieuwd. Het vervangt het vorige stappenplan uit 2013. In het nieuwe stappenplan zijn gebruikerservaringen verwerkt en is nadrukkelijker aansluiting gezocht bij het VN-verdrag handicap. Dat schrijft voor dat mensen met een beperking zoveel mogelijk zelf hun rechten moeten kunnen oefenen.

Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Met (enige) hulp zelf beslissingen nemen over het eigen vermogen wordt daarin belangrijk gevonden. Het heeft de voorkeur boven deze beslissing door iemand anders te laten nemen of de notaris dienst te laten weigeren. Voor die beslissingsondersteuning wordt de notaris een handreiking gegeven in het nieuwe stappenplan.

Scherper onderscheid
De notaris heeft de taak de cliënt te beschermen tegen onbehoorlijke beïnvloeding. Daarom wordt in het vernieuwde stappenplan ook scherper onderscheid gemaakt tussen het onderzoek naar de wilsbekwaamheid en de wilscontrole.

Verder in het nieuws

'Het werk is minder zwart-wit dan mensen soms denken'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Nieuwe podcast: De vastgoednotaris als poortwachter

Witwasconstructies, ABC-transacties en katvangers: ze komen allemaal aan bod in de nieuwe podcast 'De vastgoednotaris als poortwachter'. Onder meer Robert Helder (Universiteit Utrecht), Dirk Kolkman (...

Notaris vertrekt voor fietstocht van 3 maanden

Vrijdag trekt notaris Ellen van Pelt de deur van haar kantoor in Assen achter haar dicht. Maandag springt zij op haar fiets voor een tocht van 3 maanden. Waar die haar gaat brengen weet zij nog niet, ...