Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbeeld op te nemen in hun Europese verkiezingsprogramma's. Deze punten zijn gebundeld in een brochure.

In de brochure De rol van de notaris in een snel veranderende samenleving (pdf) wordt de notariële rol bij het verlenen van rechtsbescherming en rechtszekerheid in een Europese context geplaatst. Thema's die daarin aan bod komen zijn de toegang tot de notaris, waarborgen in het kader van digitalisering en de betrouwbaarheid van openbare registers. Over deze onderwerpen gaan (kandidaat-)Europarlementariërs komend voorjaar met elkaar in debat tijdens de Juridische Poort van de KNB.

Impact van de EU op het notariaat
Omdat een groot deel van de wet- en regelgeving in ons land uit Europa komt, is het voor het notariaat van belang de Europese wetgevingsprocessen goed te monitoren en kennis van het notariaat in te brengen. De EU bepaalt bijvoorbeeld hoe cliënten zich in de toekomst bij de notaris moeten identificeren, hoe bepaalde bedrijfsinformatie wordt vastgelegd in digitale registers en aan welke regels de notaris moet voldoen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Samenwerking
Samen met de Raad van notarissen in Europa, de CNUE ijvert de KNB er ook bij de Europese instituties voor dat de kernboodschap van het notariaat beklijft: het verschaffen van rechtszekerheid en rechtsbescherming en de preventieve werking van de notariële tussenkomst. De komende periode wordt een gezamenlijk manifest met de collega-notariaten opgesteld voor de Europese verkiezingen.

Verder in het nieuws

Actieve samenwerking met studieverenigingen

Padellen, dineren en gastcolleges: de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de afgelopen maanden actief samengewerkt met de 5 notariële studieverenigingen en samen met hen diverse activ...

'Ik zit graag met mensen aan tafel'

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zi...

Aantal gepasseerde akten stijgt licht

Notarissen passeerden in januari gezamenlijk 132.639 akten. Dat is 3 procent meer dan in januari 2023. Testamenten, hypotheekakten en overdrachtsakten werden het meest ondertekend. Ook sloten weer fli...

'De wereldproblematiek komt hier ter tafel'

'Ik ben erg betrokken bij mijn vak,' begint Maarten Meijer, notaris in Amsterdam en commissielid bij de International Unie van Notarissen. 'Het begint met de houding dat je echts iets voor mensen wilt...