Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbeeld op te nemen in hun Europese verkiezingsprogramma's. Deze punten zijn gebundeld in een brochure.

In de brochure De rol van de notaris in een snel veranderende samenleving (pdf) wordt de notariële rol bij het verlenen van rechtsbescherming en rechtszekerheid in een Europese context geplaatst. Thema's die daarin aan bod komen zijn de toegang tot de notaris, waarborgen in het kader van digitalisering en de betrouwbaarheid van openbare registers. Over deze onderwerpen gaan (kandidaat-)Europarlementariërs komend voorjaar met elkaar in debat tijdens de Juridische Poort van de KNB.

Impact van de EU op het notariaat
Omdat een groot deel van de wet- en regelgeving in ons land uit Europa komt, is het voor het notariaat van belang de Europese wetgevingsprocessen goed te monitoren en kennis van het notariaat in te brengen. De EU bepaalt bijvoorbeeld hoe cliënten zich in de toekomst bij de notaris moeten identificeren, hoe bepaalde bedrijfsinformatie wordt vastgelegd in digitale registers en aan welke regels de notaris moet voldoen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Samenwerking
Samen met de Raad van notarissen in Europa, de CNUE ijvert de KNB er ook bij de Europese instituties voor dat de kernboodschap van het notariaat beklijft: het verschaffen van rechtszekerheid en rechtsbescherming en de preventieve werking van de notariële tussenkomst. De komende periode wordt een gezamenlijk manifest met de collega-notariaten opgesteld voor de Europese verkiezingen.

Verder in het nieuws

Wederom minder zaken voor de Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft in 2023 opnieuw minder geschillen behandeld dan het voorgaande jaar. In totaal behandelde de Commissie Notariaat 60 zaken, in 2022 waren dat er nog 74. De Commissie Notari...

Aantal akten stijgt ook in mei

Het aantal door notarissen gepasseerde akten is in mei met 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee zet de stijgende lijn die in april werd ingezet door. De grootste toen...

Jan Janssens’ eerste 100 dagen als bestuurslid

De Groningse notaris Jan Janssens zit sinds 1 maart in het KNB-bestuur, waar hij voor sommigen een oude bekende is. Janssens was aan het begin van deze eeuw bestuurssecretaris bij de KNB. Zijn eerste ...

'Het menselijke contact is heel belangrijk voor me'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...