Europese samenwerking: elektronisch ondertekenen en identificeren

Tijdens het 10e CNUE Futuroloy Forum in Rome presenteerden Europese notariaten hun zienswijze op de elektronische handtekening en het elektronisch identificeren van cliënten. In veel landen is het bijvoorbeeld al mogelijk om akten digitaal te ondertekenen.

Het Futurology Forum wordt jaarlijks door de werkgroep New Technologies van de Raad van notarissen in Europa (CNUE) georganiseerd.  De werkgroep bestaat uit IT'ers en (kandidaat-)notarissen uit de Europese Unie. In Rome kwamen gedurende 2 dagen 15 notariaten bijeen. Notaris Martin Beenen en Bastiaan Kers, manager IT en Procesoptimalisatie bij de KNB, vormden de Nederlandse afvaardiging.

Bruikbaar
Opvallend is dat er veel technologische initiatieven zijn vanuit de verschillende Europese landen en dat in veel landen akten digitaal worden getekend en digitaal wordt geïdentificeerd. Het is van belang dat deze verschillende initiatieven voldoende met elkaar kunnen samenwerken zodat handtekeningen en identificaties overal bruikbaar zijn.

Herziening Europese verordening
Bij de elektronische handtekening en het elektronisch identificeren van cliënten is met name het niveau van de betrouwbaarheid van belang. De eIDAS-verordening uit 2014 maakt het al mogelijk akten digitaal te ondertekenen, maar in het voorstel tot vernieuwing van deze verordening wil de Europese Commissie lidstaten verplichten aan burgers een Europese digitale identiteit te verschaffen, de zogenaamde European Digital Wallet.

Belang
Voor het notariaat is het van belang dat de beveiliging van identificatie op een hoog niveau is geregeld, al dan niet op basis van biometrische kenmerken. Dit heeft de KNB ook in de lobby in Europees verband meermaals expliciet onder de aandacht gebracht, onder meer met onderstaande publicatie en via stemadviezen aan de betrokken Europarlementariërs.

Verder in het nieuws

Samenvatting Modelreglement Kleine VvE’s beschikbaar

De Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland (WMANL) heeft een samenvatting van het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten Kleine Vereniging van Eigenaars 2021 (MR Kleine VvE’s)...

Drie notarissen benoemd tegen advies CTN in

Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming heeft het afgelopen jaar 3 notarissen benoemd tegen het advies van de Commissie toegang notariaat (CTN) in. Dat laat hij weten in antwoord op vragen van K...

Invoering Omgevingswet uitgesteld tot 2024

De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Volgens minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is het de bedoeling dat de wet nu per 1 januari 2024 ingaat.

KNB treedt toe tot dagelijks bestuur CNUE

De Duitse notaris Peter Stelmaszczyk heeft vrijdag in Berlijn formeel het voorzitterschap van de Raad van notarissen in Europa, de CNUE, overgenomen. Hij volgt daarmee zijn Italiaanse collega Giampaol...