'Extra onderzoek nodig naar problematiek speculatieve grondhandel'

De aard en omvang van de problematiek rond speculatieve handel in (landbouw)grond is onduidelijk. Daarom is een uitgebreider onderzoek nodig. Daarvoor zoeken ministers Sigrid Kaag (Financiën) en Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) de samenwerking met de minister voor Rechtsbescherming, het Bureau Financieel Toezicht (BFT), het Kadaster, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Dat schrijven beide ministers in een brief aan de Tweede Kamer. Het Kadaster gaat een breder en diepgaander onderzoek uitvoeren naar de ontwikkeling van grondhandel door de tijd heen. Ook kijkt het Kadaster naar de spreiding in Nederland en of, en zo ja, in welke mate versnipperde percelen ontwikkeld kunnen worden.

Heffing
De Jonge heeft naar aanleiding van een motie van Tweede Kamerleden Fahid Minhas (VVD) en Faissal Boulakjar toegezegd te onderzoeken wat het meest effectieve middel is om speculatieve handel in en de splitsing van landbouwgrond te voorkomen en tegen te gaan. Zo bekijkt hij of een heffing daartegen kan helpen. De minister verwacht in het voorjaar van 2024 de Kamer hierover te informeren.

Drietrapsraket
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) stelde eerder al voor om een zogenoemde 'drietrapsraket' in te voeren die consumenten moet beschermen tegen speculatieve grondhandel. Het voorstel voorziet in toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op dit soort transacties, het verplicht stellen van een notariële koopovereenkomst en het hierdoor tijdig en actief tegengaan van misleiding van consumenten.

Verder in het nieuws

Er is veel in het notariaat om positief over te zijn

Het FD heeft vandaag een artikel gepubliceerd over de demografische ontwikkelingen in het notariaat. Daarin ligt de focus op het dalend aantal notarissen en de problemen met bedrijfsopvolging, terwijl...

Notaris Saskia Laseur is Legal Woman of the Year 2023

Notaris Saskia Laseur is verkozen tot Legal Woman of the Year 2023. De jury roemde haar oproep aan andere vrouwelijke juristen om niet terug te schrikken voor nevenfuncties. 'Naast je werk kun je zove...