'Extra onderzoek nodig naar problematiek speculatieve grondhandel'

De aard en omvang van de problematiek rond speculatieve handel in (landbouw)grond is onduidelijk. Daarom is een uitgebreider onderzoek nodig. Daarvoor zoeken ministers Sigrid Kaag (Financiën) en Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) de samenwerking met de minister voor Rechtsbescherming, het Bureau Financieel Toezicht (BFT), het Kadaster, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Dat schrijven beide ministers in een brief aan de Tweede Kamer. Het Kadaster gaat een breder en diepgaander onderzoek uitvoeren naar de ontwikkeling van grondhandel door de tijd heen. Ook kijkt het Kadaster naar de spreiding in Nederland en of, en zo ja, in welke mate versnipperde percelen ontwikkeld kunnen worden.

Heffing
De Jonge heeft naar aanleiding van een motie van Tweede Kamerleden Fahid Minhas (VVD) en Faissal Boulakjar toegezegd te onderzoeken wat het meest effectieve middel is om speculatieve handel in en de splitsing van landbouwgrond te voorkomen en tegen te gaan. Zo bekijkt hij of een heffing daartegen kan helpen. De minister verwacht in het voorjaar van 2024 de Kamer hierover te informeren.

Drietrapsraket
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) stelde eerder al voor om een zogenoemde 'drietrapsraket' in te voeren die consumenten moet beschermen tegen speculatieve grondhandel. Het voorstel voorziet in toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op dit soort transacties, het verplicht stellen van een notariële koopovereenkomst en het hierdoor tijdig en actief tegengaan van misleiding van consumenten.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...