GCV: Stel geschillenregeling open voor certificaathouders

Certificaathouders moeten in de toekomst, net als aandeelhouders, gebruik kunnen maken van de geschillenregeling. Dat adviseert de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) naar aanleiding van het voorontwerp van de Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure, de ‘Wagevoe’.

De GCV, waarin de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie samenwerkt met de Nederlandse Orde van Advocaten, heeft voor haar reactie (pdf) gekeken of onderdelen van het voorontwerp bijdragen aan een snelle en efficiënte toegang tot de rechter bij aandeelhoudersgeschillen.

Toegangseis
In het voorontwerp wordt een aparte toegangseis voorgesteld ter verduidelijking van de toegang van de enquêteprocedure voor aandeelhouders en certificaathouders van beursvennootschappen. De GCV staat achter dit voorstel.

Geschillenregeling
Momenteel staat de enquêteprocedure wel open voor certificaathouders, maar de geschillenregeling niet. De GCV adviseert om de geschillenregeling ook open te stellen voor certificaathouders. Een recent arrest van de Ondernemingskamer heeft voor onzekerheid gezorgd op dit punt, zodat het voor de hand ligt dat de wetgever hierover duidelijkheid schept.

 

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...