GCV: Stel geschillenregeling open voor certificaathouders

Certificaathouders moeten in de toekomst, net als aandeelhouders, gebruik kunnen maken van de geschillenregeling. Dat adviseert de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) naar aanleiding van het voorontwerp van de Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure, de ‘Wagevoe’.

De GCV, waarin de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie samenwerkt met de Nederlandse Orde van Advocaten, heeft voor haar reactie (pdf) gekeken of onderdelen van het voorontwerp bijdragen aan een snelle en efficiënte toegang tot de rechter bij aandeelhoudersgeschillen.

Toegangseis
In het voorontwerp wordt een aparte toegangseis voorgesteld ter verduidelijking van de toegang van de enquêteprocedure voor aandeelhouders en certificaathouders van beursvennootschappen. De GCV staat achter dit voorstel.

Geschillenregeling
Momenteel staat de enquêteprocedure wel open voor certificaathouders, maar de geschillenregeling niet. De GCV adviseert om de geschillenregeling ook open te stellen voor certificaathouders. Een recent arrest van de Ondernemingskamer heeft voor onzekerheid gezorgd op dit punt, zodat het voor de hand ligt dat de wetgever hierover duidelijkheid schept.

 

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...