GCV: tijdelijke wetswijziging turboliquidatie onvoldoende

Een (tijdelijke) wetswijziging is niet voldoende, de benodigde maatregelen moeten van structurele aard zijn. Dat schrijft de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) in haar advies over het voorontwerp Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie. Van de gecreëerde wettelijke ruimte om misbruik tegen te gaan moet ook daadwerkelijk gebruik worden gemaakt.

Het voorontwerp regelt de ontbinding van een rechtspersoon zonder baten op eigen initiatief, ook wel turboliquidatie genoemd. De GCV onderschrijft in haar advies (pdf) de wenselijkheid om de positie van schuldeisers bij gebruikmaking van de turboliquidatie te verbeteren. Met betere, transparante informatievoorziening zullen schuldeisers kunnen opkomen tegen benadeling en zodoende beter worden beschermd. Maar de GCV plaatst in haar advies ook diverse kanttekeningen bij het voorontwerp.

Misbruik
Er zijn signalen dat veel ondernemers, mede door de coronacrisis, overwegen om gebruik te maken van de turboliquidatie. De verwachte toename van het gebruik van deze regeling brengt een toename mee van het risico van misbruik hiervan als de rechtspersoon ophoudt te bestaan met achterlating van schulden. Het onbetaald laten van schulden kan te maken hebben met onrechtmatig of frauduleus handelen van bestuurders. Dit wetsontwerp beoogt de transparantie van de turboliquidatie te vergroten, de rechtsbescherming van schuldeisers te verbeteren en misbruik ervan effectiever te bestrijden.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...