Geen behoefte aan nadere guidance bij code one tier-boards

De status van de guidance is onduidelijk en de praktijk heeft er geen behoefte aan. Daarom adviseert de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) af te zien van een separaat guidance-document en de wijze van nadere invulling van one tier board-structuren aan de praktijk over te laten. Dit schrijft de GCV in een reactie (pdf) op het voorstel toepasbaarheid code op one tier boards.

De one tier board heeft in de Nederlandse rechtspraktijk inmiddels een vaste plaats ingenomen. Daarom is het van belang dat de Corporate Governance Code bijzondere kenmerken daarvan adresseert. De GCV deelt de observatie van de Monitoring Commissie dat de verschillen tussen de diverse one tier boards – zoals die in de Nederlandse rechtspraktijk voorkomen – te groot zijn om een separate code te rechtsvaardigen. Mede met het oog daarop is het van belang dat er voldoende flexibiliteit blijft voor ondernemingen om een one tier board zodanig in te richten als passend is voor hun eigen governancemodel. Daarnaast zijn er vele principes uit de reguliere code die op gelijke voet ook voor ondernemingen met one tier boards zullen gelden. Ook om die reden vindt de GCV een geïntegreerde aanpak in één code te prefereren.

Bedenkingen
De GCV heeft bedenkingen bij de guidance die aan het consultatiestuk is toegevoegd. De praktijk is prima in staat om binnen de kaders die door de wet en de code worden gesteld nadere invulling te geven aan de one tier board-structuur in concrete gevallen. Bovendien verdraagt het concept van de guidance zich slecht met de veelzijdigheid van one tier board-structuren en de behoefte die er in de praktijk is aan flexibiliteit om de structuur op een passende wijze voor een onderneming vorm te geven.

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...