Geen breder onderzoek naar rol notaris bij financiële constructies

Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie ziet geen aanleiding om zelf een onderzoek te doen naar Nederlandse advocaten en notarissen in verband met hun rol bij dubieuze financiële constructies. Het betrokken notariskantoor heeft zelf contact gezocht met toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) en dat onderzoek wacht de minister af.

Verschillende media meldden begin april gevallen die genoemd worden in de zogenoemde ‘Panama Papers’. Hierbij zou ook een notariskantoor uit Rotterdam betrokken zijn. Tweede Kamerleden Michiel van Nispen en Arnold Merkies (SP) wilden daarom van de minister weten of er aanleiding is om een breder onderzoek in te stellen naar de betrokkenheid van Nederlandse advocaten en notarissen bij bepaalde rechtshandelingen.

Strafbaar
Van der Steur zegt nu (pdf) dat de notaris als taak heeft om afspraken in akten vast te leggen en daarmee een soepel verlopend rechtsverkeer en de rechtszekerheid te bevorderen, maar dat het ‘vanzelfsprekend geen taak van het notariaat is om mee te helpen onrechtmatig geld weg te sluizen om het buiten het zicht van de fiscus te houden, dat is strafbaar.’

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...