Georgios Rouskas nieuwe voorzitter Raad van Notarissen in Europa

Georgios Rouskas is de nieuwe voorzitter van de Raad van Notarissen in Europa, de CNUE. De Griekse notaris nam deze week het stokje over van de Fransman Pierre-Luc Vogel. De Hongaar Adam Toth is de nieuwe vice-voorzitter van de CNUE.

Rouskas wil tijdens zijn voorzitterschap de nadruk leggen op samenwerking tussen de Europese notariaten. Digitalisering zal daarbij een grote rol spelen, bijvoorbeeld bij de voorbereidingen voor de online oprichting van ondernemingen.

Rechtszekerheid
De overdracht van het voorzitterschap vond plaats in Athene. Daarbij waren zowel de president van Griekenland, Prokopis Pavlopoulos, als enkele van zijn ministers aanwezig. De president benadrukte in zijn toespraak de rol van het notariaat voor de rechtszekerheid in de maatschappij.

Online oprichten
De plechtigheid werd voorafgegaan door een workshop. Hierin gaf het Duitse notariaat een presentatie van het door hen ontwikkelde systeem om veilig online ondernemingen te kunnen oprichten. De Duitsers hopen dat ook andere notariaten dit systeem gaan gebruiken. Zij zijn bereid daarbij te helpen. De CNUE stimuleert de verschillende notariaten om zoveel mogelijk van elkaars projecten te leren en ze compatibel te maken.

Georgios RouskasCNUE-voorzitter Georgios Rouskas

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...