Haagse expats bijgepraat over Nederlandse rechtssysteem

Zo’n vijftig mensen woonden dinsdagavond in Den Haag een voorlichtingsbijeenkomst voor expats bij. Die was georganiseerd door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vanwege 'The European Day of Civil Justice'. Consumenten konden op die manier kennismaken met het werk van de notaris en vragen stellen over familierechtkwesties en het bezit van onroerend goed.

Yolanda Bokhorst, kandidaat-notaris bij Van Buttingha Wichers Notarissen in Den Haag, hield een presentatie. Ze begon met de waarschuwing dat je als expat te maken hebt met het Nederlandse rechtssysteem en het rechtssysteem van het land van herkomst, en wat in praktijk de gevolgen kunnen zijn van de verschillen. Bijvoorbeeld bij een huwelijk, echtscheiding of na het overlijden van een of beide partners. Wat is standaard volgens de Nederlandse wet – 'That’s how it is' – en wat zijn de mogelijkheden om zelf je zaken te regelen via de notaris.

Verbaasde reacties
Veel aandacht was er voor de relatievormen in Nederland, de zorg voor de kinderen en de procedure bij echtscheiding. Het tweede thema was het Nederlands erfrecht met onderwerpen als de wettelijke verdeling, erfbelasting en de mogelijkheden die een testament biedt. Naast verbaasde reacties uit de zaal over het Nederlands rechtssysteem, waren er ook veel vragen. Deze konden bezoekers persoonlijk stellen aan Bokhorst en haar collega Fleur Nollen.

CNUE
De bijeenkomst maakte onderdeel uit van het jaarlijkse CNUE-evenement 'Notaries meet citiziens' waarbij notarissen uit diverse Europese landen open huis houden.

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...