Hof schept duidelijkheid over HEMA notarisservice

Volgens de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van dinsdag 16 juni mogen notarissen meewerken aan de HEMA notarisservice. De notarisservice voldoet aan de notariële wet- en regelgeving. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is tevreden dat er door de uitspraak van het Hof nu helderheid is gekomen op dit vlak. Notarissen weten nu waar zij aan toe zijn en dat is goed voor de beroepsgroep.

Volgens het Hof houdt de notaris nog in voldoende mate regie, zeggenschap en toezicht op de uitbestede werkzaamheden. ‘Dat de werkwijze in de voorfase in grote mate is geautomatiseerd, maakt dat niet anders. De inrichting van de HEMA notarisservice biedt de cliënt adequate voorlichting, onder meer door de weergave van de zogenoemde ‘maatwerk meldingen’ indien de situatie van de cliënt afwijkt van de standaardsituatie’, aldus het Hof. Het Hof doet nog wel de suggestie om de privacy van cliënten beter te waarborgen. Het roept de betrokken partijen bij de HEMA notarisservice op de overeenkomst tussen hen op dat punt aan te passen. 

Duidelijkheid voor de notariële beroepsgroep
De KNB is tevreden dat het door de Hofuitspraak nu helder is wat notarissen wel en niet mogen. ‘Het doel van deze procedure was om scherp te krijgen wat wel en wat niet geoorloofd was. Die duidelijkheid hebben we nu gekregen. Wij stimuleren innovatie in het notariaat die past bij de kernwaarden van het ambt en bij de rol die de notaris vervult binnen het Nederlandse rechtsbestel’, aldus Nora van Oostrom, woordvoerder van de notariële beroepsorganisatie. Het oordeel van het Hof is volgens de KNB de toetssteen voor toekomstige marktinitiatieven van vergelijkbare aard. De uitspraak van de rechter in deze zaak is in wezen richtinggevend voor hoe notarissen hun beroep in de komende tien à twintig jaar (kunnen) uitoefenen.

Online opstellen
Sinds november 2013 kunnen consumenten in Nederland voor het regelen van een standaard samenlevingscontract of testament ook terecht bij de notarisservice van de HEMA. De HEMA geeft consumenten de keuze uit diverse notariskantoren met landelijke dekking om de akte bij te laten passeren. Via de HEMA notarisservice wordt het samenlevingscontract of testament online opgesteld. De kosten zijn standaard 125 euro per akte.

Verder in het nieuws

Het jaar 2021 samengevat in een jaaroverzicht

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is in 2021 op allerlei manieren bezig geweest het notariaat futureproof te maken – en te houden. Zo is er een Reflectie Instrument voor (kandidaat-)no...

Invoering Omgevingswet mogelijk verder uitgesteld

De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023 staat op losse schroeven. De reden: de Eerste Kamer heeft de stemming over deze ingangsdatum uitgesteld. De senatoren vrezen namelijk voor software-...