Invoering van Omgevingswet uitgesteld

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, stelt de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit. Dit vanwege onzekerheden in de nieuwe systemen. De komende weken wordt bekeken wat de nieuwe begindatum wordt: 1 oktober 2022 of 1 januari 2023.

De Omgevingswet zou oorspronkelijk op 1 juli dit jaar in werking treden. De Jonge wil de wet op een verantwoorde manier invoeren, waardoor uitstel nodig is. Dat schreef hij gisteren aan de Eerste en Tweede Kamer.

Moeilijker
Doel van de Omgevingswet is versnippering tegengaan van verschillende wetten voor ruimtelijke ordening. Deze wetten zijn van belang bij onder meer de overdracht van vastgoed. KNB-voorzitter Annerie Ploumen schreef eerder deze week al dat het door de nieuwe Omgevingswet juist veel moeilijker wordt te achterhalen welke beperkingen voor vastgoed gelden. Omdat notarissen meer tijd kwijt zijn aan bij elkaar krijgen van die informatie, nemen de kosten voor kopers van vastgoed onnodig toe.

Eenvoudige en eenduidige ontsluiting
Met het uitstel zijn de verwachte (notariële) problemen nog niet opgelost. Het blijft van belang dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – verantwoordelijk voor de nieuwe systemen – werk gaat maken van een eenvoudige en eenduidige ontsluiting van de informatie. Ook zou de in het verleden door de minister van BZK gedane toezegging dat er een koppeling komt tussen het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de Basisregistratie Kadaster (BRK), uitgevoerd moeten worden. De KNB blijft zich ervoor inzetten dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet te negatief uitpakt voor (met name) de consument.

Verder in het nieuws

Er is veel in het notariaat om positief over te zijn

Het FD heeft vandaag een artikel gepubliceerd over de demografische ontwikkelingen in het notariaat. Daarin ligt de focus op het dalend aantal notarissen en de problemen met bedrijfsopvolging, terwijl...

Notaris Saskia Laseur is Legal Woman of the Year 2023

Notaris Saskia Laseur is verkozen tot Legal Woman of the Year 2023. De jury roemde haar oproep aan andere vrouwelijke juristen om niet terug te schrikken voor nevenfuncties. 'Naast je werk kun je zove...