Juridische Poort: ‘Menselijke maat in digitalisering essentieel’

Het notariaat en de deurwaarderij moeten aan de slag blijven met digitalisering. De menselijke maat mag hierin niet ondersneeuwen. Persoonlijk contact tussen juridische beroepen en burgers blijft essentieel. Dat is de conclusie van de vijfde Juridische Poort van maandag 9 oktober in Perscentrum Nieuwspoort.

De invloed van technologie op het notariaat en de deurwaarderij werd uitvoerig besproken. Zo wees Ton Jongbloed, hoogleraar executie- en beslagrecht, op het gevaar van achterblijvende wetgeving. Nick van Buitenen, voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), benadrukte het belang van scholing en bijscholing voor de notaris. Op die manier blijft het notariaat op de hoogte van technologische ontwikkelingen. De klant gaat meer dingen zelf doen, maar volgens hem blijft persoonlijk advies van een notaris altijd nodig in het oerwoud van digitalisering. 

Samen oppakken
Rechter Selinde Bokx-Boom vertelde dat de rechterlijke macht goed op weg is om digitaal en toegankelijker te worden. ‘Maar gemakkelijker wordt het niet en dat moeten we in de gaten houden. De juridische beroepsgroepen moeten dit samen oppakken’, aldus de rechter.

Maatschappelijke rol en juridische expertise
De Juridische Poort werd georganiseerd door de KNB en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Met deze bijeenkomst willen de KNB en KBvG vanuit hun maatschappelijke rol en juridische expertise een bijdrage leveren aan de maatschappelijke en politieke discussies over de toekomst van de beroepen.

20171009 Juridische Poort

Verder in het nieuws

Toename aantal schorsingen

De onderzoeken van het BFT bij het notariaat hebben vorig jaar geleid tot drie ontzettingen, twee onmiddellijke schorsingen op basis van een ordemaatregel en tien schorsingen door de tuchtrechter. Daa...