Kamerleden stellen vragen bij rondetafelbijeenkomst huwelijksvermogensrecht

Op 23 september werd in de Tweede Kamer een rondetafelbijeenkomst over het wetsvoorstel huwelijksvermogensrecht georganiseerd. De bijeenkomst was bedoeld om resterende vragen van Kamerleden na de schriftelijke behandeling van het voorstel te behandelen, voordat het plenair zal worden behandeld.

In vier blokken kwamen verschillende experts aan het woord over het beoogde nieuwe stelsel van beperkte gemeenschap. Zo lieten sprekers uit de wetenschap, de advocatuur, het notariaat en de rechterlijke macht hun licht schijnen over het wetsvoorstel.

Kamerleden
De aanwezige Kamerleden, allen woordvoerder voor hun fractie op dit dossier, stelden vragen aan de sprekers. Zo vroeg Peter Oskam (CDA) naar de fiscale gevolgen van het wetsvoorstel en wilde Michiel van Nispen (SP) meer weten over de positie van samenwonenden. Ook Jeroen van Wijngaarden (VVD), Fatma Koser Kaya (D66) en Keklik Yücel (PvdA) namen deel aan het gesprek.

Notariaat
In het blok notariaat werd de KNB vertegenwoordigd door Nora van Oostrom. Zij benadrukte dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar het draagvlak onder de bevolking voor het wetsvoorstel. Zo zou moeten worden gevraagd of mensen bereid zijn een administratie bij te houden tijdens hun huwelijk. In de het blok advocatuur sprak advocaat Zonnenberg van een mooi voorstel maar met een slechte onderbouwing. De sprekers in het blok rechterlijke macht schaarden zich achter het beoogde systeem en gaven aan dat ieder systeem voor- en nadelen heeft.

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel Huwelijksvermogensrecht staat gepland in de week van 12 oktober.

Verder in het nieuws

Nieuwe ondernemingsvorm: de maatschappelijke bv

Een nieuwe wet moet zorgen voor een aparte juridische vorm voor ondernemers die zich inzetten voor sociale doelen. Dat wil het kabinet. Als ondernemingen aan bepaalde eisen voldoen, kunnen ze zich in ...