Kamers voor het notariaat: minder zaken, geen ontzettingen

De kamers voor het notariaat kregen in 2023 minder zaken op hun bordje dan een jaar eerder. Daarnaast daalde het aantal klagers dat in verzet komt tegen de voorzittersbeslissing aanzienlijk: in 2022 kwam 35 procent van de zaken tot een einde na een beslissing van de voorzitter, in 2023 was dat 62 procent. Bovendien is geen enkele keer een ontzetting opgelegd. Dat blijkt het uit het jaarverslag over 2023.

De kamers kregen vorig jaar in totaal 263 zaken binnen. In 2022 waren dat er 295, in 2021 zelfs 375. Het jaarverslag (pdf) gaat ook in op de zogenoemde voorzittersbeslissing: de voorzitter van de kamer kan beslissen dat een klacht niet ontvankelijk, ongegrond of van onvoldoende gewicht is. Vorig jaar is 57 keer zo’n voorzittersbeslissing genomen. In 35 van die gevallen nam de klager genoegen met de voorzittersbeslissing.

53 keer een gegronde klacht
De kamers hebben in 2023 in totaal 173 beslissingen genomen. De meeste vielen in de kamer Arnhem-Leeuwarden: 80 beslissingen. Alle kamers bij elkaar kwamen 53 keer tot het oordeel dat een klacht gegrond is, waarbij 7 keer geen maatregel volgde. In de overige gevallen is 22 keer een waarschuwing uitgedeeld, 16 keer een berisping, 6 keer een schorsing, 1 keer een geldboete en 1 keer een ontzegging van de waarnemingsbevoegdheid. De Kamers legden vorig jaar, net als in 2022, geen ontzettingen op.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...