KNB-congres: 'De urgentie is er om ondermijning samen aan te pakken'

Ondermijning en de poortwachtersrol van de notaris. Dit onderwerp stond centraal tijdens de plenaire opening van het KNB-congres ‘De kracht van veerkracht’ op vrijdag 7 oktober in het MECC in Maastricht. Annerie Ploumen, voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), en Maaike van Tuyll, directeur ondermijning bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V), gingen hierover met elkaar in gesprek. Voor een zaal van 900 deelnemers deed Ploumen een oproep voor meer instrumenten om de poortwachtersrol goed te kunnen uitvoeren.

Van Tuyll gaf in het gesprek, onder leiding van dagvoorzitter Rick Nieman, aan dat het ministerie heel goed begrijpt in wat voor situatie notarissen soms verkeren. Toch blijft het melden van ongebruikelijke transacties heel belangrijk: ‘Je doet het om het financiële stelsel waarvan het notariaat ook onderdeel is, schoon te houden. Je doet het dus niet alleen voor J&V, maar ook voor jezelf.’ Om het notariaat nog beter te ondersteunen wil het ministerie de zogenoemde ‘feedback-loop’ verbeteren. Per melding zal niet worden teruggekoppeld wat daarmee is gebeurd, maar wel op meer overall basis. Zodat trends beter zichtbaar worden en notarissen daar lessen uit kunnen leren.
KNB en J&V benadrukten in het gesprek beiden het belang om samen te werken om zo ondermijning het hoofd te kunnen bieden. Ploumen: ‘Natuurlijk heeft elke instantie zijn eigen rol, maar we moeten elkaar in staat stellen ons werk goed te doen.’

Sociale steun
In de plenaire opening gaf Victor Kallen, neurowetenschapper, een key note over de impact van stress die je kunt ervaren bij intimidatie of bedreiging. Volgens Kallen is het heel belangrijk om in zo’n situatie proactief sociale steun te zoeken. ‘Solitair opereren draagt niet bij aan de verlichting van stress.’ Ook snapt hij dat het voor een notaris die druk ervaart heel moeilijk is om dan een melding te doen. ‘Je vraagt iemand dan te escaleren, terwijl een slachtoffer dat meestal liever niet wil.’

Kennis en ervaring opdoen
Na de lunch hield Lokke Moerel een lezing over digitale weerbaarheid. Ze ging daarbij in op de Europese tendens voor meer digitale soevereiniteit en hoe we als Nederland  zorgen dat we controle behouden over onze democratie, rechtstaat en economisch innovatiesysteem, zonder te vervallen in protectionisme. Misdaadjournalist John van den Heuvel sloot de dag af. Hij vertelde over zijn jarenlange ervaring met ondermijning en hoe dat in zijn werk gaat. Dit leverde bij de deelnemers veel vragen op. Tussen alle plenaire lezingen door konden de deelnemers kennis en ervaring opdoen bij 11 verschillende break-out sessies.

Ploumen Van Tuyll Nieman knbcongres 2022V.l.n.r. Annerie Ploumen, Maaike van Tuyll en dagvoorzitter Rick Nieman

Verder in het nieuws

Samenvatting Modelreglement Kleine VvE’s beschikbaar

De Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland (WMANL) heeft een samenvatting van het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten Kleine Vereniging van Eigenaars 2021 (MR Kleine VvE’s)...

Drie notarissen benoemd tegen advies CTN in

Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming heeft het afgelopen jaar 3 notarissen benoemd tegen het advies van de Commissie toegang notariaat (CTN) in. Dat laat hij weten in antwoord op vragen van K...

Invoering Omgevingswet uitgesteld tot 2024

De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Volgens minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is het de bedoeling dat de wet nu per 1 januari 2024 ingaat.

KNB treedt toe tot dagelijks bestuur CNUE

De Duitse notaris Peter Stelmaszczyk heeft vrijdag in Berlijn formeel het voorzitterschap van de Raad van notarissen in Europa, de CNUE, overgenomen. Hij volgt daarmee zijn Italiaanse collega Giampaol...