KNB en NOvA praten over informele uitwisseling gegevens

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft op 22 januari met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) gesproken over informele uitwisseling van gegevens tussen verschillende juridische beroepen. De bijeenkomst, die op initiatief van de KNB plaatsvond, volgde op de motie van Kamerleden Ard van der Steur (VVD) en Michiel van Nispen (SP) die in april 2014 door de Tweede Kamer is aangenomen.

De motie over informele informatie-uitwisseling tussen de verschillende juridische beroepen kwam voort uit de overtuiging dat notarissen, advocaten, rechters en officieren van justitie samen medeverantwoordelijk zijn voor de rechtsstaat. Uitwisseling van gegevens tussen deze groepen is volgens de Tweede Kamer van groot belang om de kwaliteit van de juridische beroepen te verbeteren.

Dekens en ringvoorzitters
Tijdens de bijeenkomst kwam een aantal dekens en ringvoorzitters samen in Utrecht om te zien op welke manier invulling gegeven kan worden aan de wens van de Kamer. Het belang van informele informatie-uitwisseling voor de kwaliteit van de rechtsstaat werd door alle aanwezigen breed gedeeld. Verder werden in een open gesprek de verschillen tussen de beroepen duidelijk. Dekens hebben bijvoorbeeld een expliciete toezichtfunctie, ringvoorzitters niet. De vorm van de uitwerking was in sommige gevallen al helder, terwijl in andere gevallen nog naar de juiste vorm wordt gezocht. Tot slot blijkt het elkaar kennen per regio erg belangrijk te zijn. Daarom werden ter vergadering direct contactgegevens uitgewisseld.

Verder in het nieuws

Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’

UBO’s krijgen inzicht in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd. Ook wordt de identificatie van raadplegers van het UBO-register verbeterd. Met deze twee maatregelen wil minister Wopke Hoekstra va...