Geen verplichte bijstand van notaris voor meeroudergezinnen

Bijstand van de notaris wordt niet verplicht voor meerouderschapsovereenkomsten, dit zei minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming donderdag tijdens het Algemeen Overleg Herijking Ouderschap in de Tweede Kamer.

Steeds meer kinderen groeien op in nieuwe gezinsvormen en hebben meer dan twee ouders die voor hen zorgen. Omdat er tot nu toe maar twee ouders het gezag konden hebben over een kind, was het voor bijvoorbeeld scholen of huisartsen lastig om te bepalen of een ouder besluiten mag nemen voor het kind. Het kabinet kiest niet voor verruiming van het aantal ouders. Dat blijven er maximaal twee . De twee ouders houden volledig gezag, zoals nu ook al het geval is. Maar daar kunnen maximaal twee mensen bij komen die 'deelgezag' hebben. Dit kunnen stiefouders, pleegouders of andere familieleden zijn. Dit liet Dekker in juli weten. De Staatscommissie Herijking Ouderschap had liever gezien er voor alle ouders volwaardig ouderschap is.  

Rol notaris
Tijdens het Algemeen Overleg ging de Tweede Kamer in op de laatste ontwikkelingen. Ook de rol van de notaris werd daarbij aangehaald. D66 en GroenLinks vroegen waarom er niet voor is gekozen wettelijk vast te leggen dat meerouders hun afspraken van tevoren goed vast moeten leggen bij bijvoorbeeld een notaris. Hoewel de minister erkende dat de bijstand van de notaris grote voordelen heeft, kiest hij niet voor een verplichting.

Geen volgende stap
De minister liet weten dat deelgezag inhoudt de bevoegdheid om beslissingen te nemen wat betreft de dagelijkse verzorging. Voor grote beslissingen hebben de deelgezagdragers een informatierecht. Deelgezagdragers moeten samen afspreken waar de grenzen liggen. Hij verwacht zijn handen vol te hebben aan het implementeren van de huidige voorstellen. Deze kabinetsperiode komt er dus zeker geen volgende stap. De minister gaf wel aan met het notariaat in gesprek te gaan over inhoud van deelgezag zodat (kandidaat-)notarissen aanstaande meerouders goed kunnen voorlichten.

Verder in het nieuws

Wederom minder zaken voor de Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft in 2023 opnieuw minder geschillen behandeld dan het voorgaande jaar. In totaal behandelde de Commissie Notariaat 60 zaken, in 2022 waren dat er nog 74. De Commissie Notari...

Aantal akten stijgt ook in mei

Het aantal door notarissen gepasseerde akten is in mei met 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee zet de stijgende lijn die in april werd ingezet door. De grootste toen...

Jan Janssens’ eerste 100 dagen als bestuurslid

De Groningse notaris Jan Janssens zit sinds 1 maart in het KNB-bestuur, waar hij voor sommigen een oude bekende is. Janssens was aan het begin van deze eeuw bestuurssecretaris bij de KNB. Zijn eerste ...

'Het menselijke contact is heel belangrijk voor me'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...