Ledenraad akkoord met Beleidsregel integere beroepsuitoefening

De ledenraad van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft woensdag 19 juni ingestemd met de door het KNB-bestuur voorgenomen Beleidsregel integere beroepsuitoefening. Aanleiding voor deze beleidsregel is het voorval met een uit het ambt ontzette notaris die als kandidaat-notaris op een kantoor doorwerkte.

Op basis van de nieuwe beleidsregel mag een notaris een andere notaris die uit het ambt wordt ontzet tien jaar niet in dienst nemen. Ook mag niet op een andere wijze met een uit het ambt gezette notaris gedurende deze periode worden samengewerkt. Naar de mening van het bestuur kan het in dienst nemen van of het op een andere wijze samenwerken met een uit het ambt ontzette notaris schadelijk zijn voor de eer en het aanzien van het ambt. Consumenten zullen veelal niet begrijpen waarom zo’n notaris toch nog op een notariskantoor werkzaam is. Dat komt het vertrouwen dat het publiek in de notaris heeft niet ten goede en dergelijke beeldvorming wil het bestuur van de KNB dan ook voorkomen. De regel geldt ook voor kandidaat-notarissen aan wie het recht tot waarneming definitief is ontzegd. Mocht de toepassing van de beleidsregel in uitzonderlijke gevallen tot onevenredige gevolgen leiden, dan kan het bestuur van de KNB naar aanleiding van een gemotiveerd verzoek, de beleidsregel in een specifieke situatie buiten toepassing verklaren. De beleidsregel zal in de bestuursvergadering van 10 juli aanstaande definitief worden vastgesteld door het bestuur.

Verder in het nieuws

Consumenten willen duidelijke taal van de notaris

Duidelijke en begrijpelijke taal, dit willen consumenten het liefst van de notaris. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Ook veel...

Nieuw: de notaris.nl-nieuwsbrief

Wat staat er in Lorenzo’s testament en waar moet je aan denken als je binnenkort gaat samenwonen? Het leukste en beste nieuws van notaris.nl wordt vanaf nu ook gebundeld in een maandelijkse nieuwsbrie...

Bij kleine banken soms problemen met levenstestament

Sommige kleine banken accepteren geen levenstestament. Zij staan vertegenwoordiging van hun klanten op basis van een levenstestament niet toe. Notarissen zullen cliënten die een levenstestament willen...

Eerste vrouwelijke voorzitter voor UINL

Christina Armella is door de Algemene Raad van de UINL (Union Internationale des Notariats Latins) als nieuwe voorzitter gekozen. Dit gebeurde vorige week in Jakarta tijdens het driejaarlijkse UINL-co...