Ledenraad akkoord met Beleidsregel integere beroepsuitoefening

De ledenraad van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft woensdag 19 juni ingestemd met de door het KNB-bestuur voorgenomen Beleidsregel integere beroepsuitoefening. Aanleiding voor deze beleidsregel is het voorval met een uit het ambt ontzette notaris die als kandidaat-notaris op een kantoor doorwerkte.

Op basis van de nieuwe beleidsregel mag een notaris een andere notaris die uit het ambt wordt ontzet tien jaar niet in dienst nemen. Ook mag niet op een andere wijze met een uit het ambt gezette notaris gedurende deze periode worden samengewerkt. Naar de mening van het bestuur kan het in dienst nemen van of het op een andere wijze samenwerken met een uit het ambt ontzette notaris schadelijk zijn voor de eer en het aanzien van het ambt. Consumenten zullen veelal niet begrijpen waarom zo’n notaris toch nog op een notariskantoor werkzaam is. Dat komt het vertrouwen dat het publiek in de notaris heeft niet ten goede en dergelijke beeldvorming wil het bestuur van de KNB dan ook voorkomen. De regel geldt ook voor kandidaat-notarissen aan wie het recht tot waarneming definitief is ontzegd. Mocht de toepassing van de beleidsregel in uitzonderlijke gevallen tot onevenredige gevolgen leiden, dan kan het bestuur van de KNB naar aanleiding van een gemotiveerd verzoek, de beleidsregel in een specifieke situatie buiten toepassing verklaren. De beleidsregel zal in de bestuursvergadering van 10 juli aanstaande definitief worden vastgesteld door het bestuur.

Verder in het nieuws

Aantal testamenten in de lift

Steeds meer mensen gaan naar de notaris voor een testament. Dat blijkt uit de factsheet testamenten. In het tweede kwartaal van 2019 zijn 10.906 meer testamenten bij het Centraal Testamentenregister (...