Levendige discussie in Perscentrum Nieuwspoort over DOBV

De Tweede Kamer buigt zich begin volgend jaar over het wetsvoorstel digitale oprichting bv (DOBV). Reden voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) om betrokken Kamerleden te laten zien hoe zo’n oprichting er in de praktijk uitziet. Op donderdag 11 november organiseerde de KNB daarom een Juridische Poort over de DOBV in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Dat leverde een levendige discussie op.

De ongeveer 30 aanwezigen werden geïnspireerd door een presentatie van de DOBV door Robin Perik van de KNB. Een kandidaat-notaris uit de ring Den Haag zette daarop de discussie op scherp door zijn vraagtekens te plaatsen bij de meerwaarde van een digitale oprichting van een bv. Het leidde tot een levendig gesprek tussen voor- en tegenstanders. Kritische KNB-leden vroegen zich af of bij het passeren op afstand de notaris nog wel voldoende zijn controlerende taak kan uitoefenen. ‘Digitaal passeren betekent echter niet per definitie alleen passeren op afstand’, zo nuanceerde dagvoorzitter en KNB-bestuurslid Isabelle Cox de DOBV. ‘Dat kan ook op kantoor.’

Europese richtlijn
De DOBV is een verplichting die is afgesproken op Europees niveau. Een richtlijn van de Europese Commissie schrijft voor dat de lidstaten een digitale oprichting van een bv vanaf 1 augustus 2021 mogelijk moeten maken. De Nederlandse regering heeft uitstel gevraagd voor die invoeringsdatum en zij mikt op een invoering eind 2022.

Complimenten van Kamerlid
VVD-Kamerlid Ulysse Ellian was gevraagd te reageren op een aantal stellingen. Hij begon met complimenten aan het notariaat. ‘Mijn ervaringen met het notariaat zijn heel positief. Jullie hebben een mooi vak’, aldus de gewezen advocaat uit Almere. Het nieuwbakken Kamerlid ziet in de DOBV een mooie kans voor het notariaat. Hij vindt het van belang dat dit soort digitale ontwikkelingen goed worden geregeld in de wet en dat de Kamer daar oog voor moet hebben. In de wet hoort wat hem betreft ook een afspraak over een evaluatie voor als er een paar jaar ervaring is opgedaan is met de DOBV. Ellian sprak na afloop nog een tijd met KNB-voorzitter Annerie Ploumen en bestuurslid Isabelle Cox. Zij spraken af snel verder te praten, ook over andere thema’s die het notariaat bezig houden.

Juridische poort 20211111VVD-Kamerlid Ulysse Ellian in gesprek met KNB-voorzitter Annerie Ploumen en bestuurslid Isabelle Cox

Verder in het nieuws

Wederom minder zaken voor de Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft in 2023 opnieuw minder geschillen behandeld dan het voorgaande jaar. In totaal behandelde de Commissie Notariaat 60 zaken, in 2022 waren dat er nog 74. De Commissie Notari...

Aantal akten stijgt ook in mei

Het aantal door notarissen gepasseerde akten is in mei met 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee zet de stijgende lijn die in april werd ingezet door. De grootste toen...

Jan Janssens’ eerste 100 dagen als bestuurslid

De Groningse notaris Jan Janssens zit sinds 1 maart in het KNB-bestuur, waar hij voor sommigen een oude bekende is. Janssens was aan het begin van deze eeuw bestuurssecretaris bij de KNB. Zijn eerste ...

'Het menselijke contact is heel belangrijk voor me'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...