(Levens)testamenten nog steeds in trek

Notarissen passeerden in het derde kwartaal van dit jaar 10 procent minder akten dan vorig jaar. In totaal gaat het om 404.000 akten, ruim 43.000 minder dan in het derde kwartaal van 2022. Vergeleken met het tweede kwartaal van dit jaar nam het aantal akten af met ruim 18.000 (4,3 procent).

De daling ligt niet aan het aantal testamenten en levenstestamenten. Daar is nog steeds grote vraag naar. Het aantal akten in de familiepraktijk steeg in totaal met 6,5 procent. Ook in de ondernemingsrechtpraktijk werden meer akten gepasseerd (2,9 procent). De onroerend goedpraktijk blijft echter sterk achter bij vorig jaar met een daling van 24 procent. Dat blijkt uit de factsheet akteaantallen notariaat (pdf) van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Vooral levenstestamenten erg populair
Opvallend is de blijvende populariteit van het levenstestament. Kwartaal na kwartaal neemt het aantal (fors) toe. Afgelopen kwartaal passeerden notarissen er bijna 51.000. Dat zijn er 6.800 (15 procent) meer dan vorig jaar. Ook testamenten zijn nog steeds in trek. Daarvan werden er ruim 81.000 gepasseerd, een toename van 4.200 (5,5 procent).

Aantal hypotheken vrijwel gelijk aan overdrachtsakten
De tijd van het massaal oversluiten van hypotheken zonder dat mensen verhuizen lijkt definitief voorbij. Het aantal hypotheekakten in het derde kwartaal was 71.000 en het aantal overdrachtsakten 70.500. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er vooral hypotheken worden afgesloten als er ook een overdracht van een woning plaatsvindt. De afname van het aantal hypotheekakten bedroeg maar liefst 31 procent. Het aantal overdrachtsakten nam met bijna 15 procent af.

Meer bv's
De ondernemingsrechtpraktijk laat een kleine stijging zien. In totaal werden in dat rechtsgebied ongeveer 22.500 akten gepasseerd. Dat zijn er bijna 3 procent meer dan vorig jaar. Vooral het aantal nieuwe bv's nam toe (met ruim 5 procent) tot 14.500. Notarissen bereiden zich momenteel voor op de nieuwe mogelijkheid om vanaf 1 januari bv's digitaal op te richten.

Voorzichtig optimisme
Uit een enquête onder notarissen blijken wisselende verwachtingen over het aantal akten in de onroerend goedpraktijk. Gemiddeld genomen zijn notarissen voorzichtig positief over de komende maanden. Van de respondenten meldt 29 procent een afname van het aantal nieuwe zaken in de onroerend goedpraktijk, maar 26 procent een toename. Bij 7 procent is de afname minder dan 10 procent en 17 procent meldt een afname tussen de 10 en 25 procent. Daar staat tegenover dat 13 procent een toename ziet van minder dan 10 procent en 12 procent een toename tussen de 10 en 25 procent. De verwachtingen voor de familiepraktijk zijn ook goed. 35 procent van de respondenten meldt een toename, waarvan 17 procent een toename van minder dan 10 procent en 18 procent een toename tussen de 10 en 25 procent. In de ondernemingsrechtpraktijk is bij bijna driekwart van de respondenten het aantal nieuwe zaken gelijk gebleven. Bij 24 procent is dat aantal toegenomen en bij 12 procent juist niet.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...