Meer oprichtingen bv’s en stichtingen zorgen voor aktestijging

Het aantal akten in de vennootschapspraktijk is in het tweede kwartaal van 2021 sterk toegenomen. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar steeg het aantal nieuwe besloten vennootschappen (bv’s) met ruim 37 procent tot 21.000. Het aantal nieuwe stichtingen steeg met ruim 13 procent, de levering en certificering van aandelen met 18 procent. Statutenwijzigingen stegen met 12 procent.

Notarissen hebben in het tweede kwartaal van 2021 meer akten gepasseerd dan vorig jaar. In totaal passeerden zij bijna 480.000 akten, ruim 15.000 meer dan in het tweede kwartaal 2020. Dat is een stijging van 3,4 procent. In de familiepraktijk valt vooral de stijging van het aantal akten met huwelijkse voorwaarden op. Dat aantal steeg met 31 procent tot bijna 3.400. Het aantal verklaringen van erfrecht nam af met 4 procent, wat volledig te verklaren is door het afgenomen aantal mensen dat is overleden als gevolg van COVID-19.

Vastgoedpraktijk stabiel
De verwachte dip in de vastgoedpraktijk viel in het afgelopen kwartaal mee. Het aantal overdrachten bleef nagenoeg gelijk aan vorig jaar met bijna 90.000 akten. Het aantal hypotheekakten nam zelfs met ruim 2 procent toe tot ruim 113.000. Vergeleken met het eerste kwartaal van dit jaar nam het aantal overdrachtsakten echter af met bijna 8 procent en het aantal hypotheekakten af met ruim 2 procent.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...