Michiel van Nispen (SP) komt met initiatiefnota voor sociaal notariaat

Mensen willen soms wel naar de notaris, maar hebben daar niet het geld voor. Daarom is het volgens Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) logisch dat er naast de sociale advocatuur een sociaal notariaat komt. Daarvoor heeft hij maandag een initiatiefnota ingediend.

Volgens Van Nispen is de notaris om verschillende redenen niet toegankelijk voor een groot deel van de Nederlandse bevolking. Zo weten sommige mensen niet wat de notaris voor hen kan betekenen. Of ze hebben een taalachterstand, een verstandelijke beperking of een gebrek aan financiële middelen. Terwijl het voor deze mensen, net als voor iedereen, wel belangrijk is om zaken goed vast te leggen of juridisch advies te krijgen.

Sociaal notaris
Daarom komt Van Nispen met de initiatiefnota 'Op naar een sociaal notariaat'. Hij heeft een notariaat voor ogen dat toegankelijk is voor iedereen. De sociaal notaris zit volgens het plan van Van Nispen bij voorkeur in een wijk waar veel mensen wonen die niet automatisch een notariskantoor binnenlopen. Daar kan de notaris voor mensen met een kleinere portemonnee aktes opstellen en laagdrempelig advies geven.

Druk op rechtspraak

Omdat juridische geschillen kunnen worden voorkomen door zaken vooraf goed vast te leggen, zal de druk op de rechtspraak afnemen, aldus Van Nispen. De Koninklijke Notariële beroepsorganisatie (KNB) ziet dit ook zo en is blij met dit initiatief. De beroepsorganisatie vindt dat het notariaat toegankelijk moet zijn voor iedereen, werkt daar zelf ook aan en vindt dat (een deel van de) notariële dienstverlening onder de rechtsbijstand zou moeten vallen. Hoe dat er precies uit moet gaan zien, is nog onderwerp van gesprek.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...