Minister De Jonge zegt met notariaat in gesprek te gaan over Omgevingswet

Hoe zit het met de registratie van publiekrechtelijke beperkingen bij de nieuwe Omgevingswet? En worden transacties door de nieuwe Omgevingswet lastiger en duurder voor consumenten? Dit vroeg Tweede Kamerlid  Mustafa  Amhaouch (CDA) aan minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening tijdens het commissiedebat over de Omgevingswet dinsdag. De minister gaf aan met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in gesprek te gaan.

‘Slechts in bijzondere omstandigheden zal er noodzaak bestaan voor de notaris tot het gericht raadplegen van het omgevingsplan’, aldus De Jonge vorige week in zijn antwoord (pdf) aan de KNB. Van structurele raadpleging is volgens de minister geen sprake en daarom zullen er ook geen meerkosten voor de consument zijn. De KNB is geschokt over deze reactie, omdat als de notaris minder controles uitvoert op een object, de consument minder beschermd is. Deze controles werden tot nu toe wel als relevant en essentieel beschouwd. De consument gaat er hierdoor dus aantoonbaar op achteruit. De Jonge zei in het debat de indruk te hebben dat hij en de KNB langs elkaar heen praten en wil op korte termijn met het notariaat in gesprek.

Versnippering
Doel van de nieuwe Omgevingswet is versnippering tegengaan van verschillende wetten voor ruimtelijke ordening. Deze wetten zijn van belang bij onder meer de overdracht van vastgoed. Maar dit mag niet het gevolg hebben dat de rechtszekerheid van de consument verschraalt.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...