Minister De Jonge zegt met notariaat in gesprek te gaan over Omgevingswet

Hoe zit het met de registratie van publiekrechtelijke beperkingen bij de nieuwe Omgevingswet? En worden transacties door de nieuwe Omgevingswet lastiger en duurder voor consumenten? Dit vroeg Tweede Kamerlid  Mustafa  Amhaouch (CDA) aan minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening tijdens het commissiedebat over de Omgevingswet dinsdag. De minister gaf aan met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in gesprek te gaan.

‘Slechts in bijzondere omstandigheden zal er noodzaak bestaan voor de notaris tot het gericht raadplegen van het omgevingsplan’, aldus De Jonge vorige week in zijn antwoord (pdf) aan de KNB. Van structurele raadpleging is volgens de minister geen sprake en daarom zullen er ook geen meerkosten voor de consument zijn. De KNB is geschokt over deze reactie, omdat als de notaris minder controles uitvoert op een object, de consument minder beschermd is. Deze controles werden tot nu toe wel als relevant en essentieel beschouwd. De consument gaat er hierdoor dus aantoonbaar op achteruit. De Jonge zei in het debat de indruk te hebben dat hij en de KNB langs elkaar heen praten en wil op korte termijn met het notariaat in gesprek.

Versnippering
Doel van de nieuwe Omgevingswet is versnippering tegengaan van verschillende wetten voor ruimtelijke ordening. Deze wetten zijn van belang bij onder meer de overdracht van vastgoed. Maar dit mag niet het gevolg hebben dat de rechtszekerheid van de consument verschraalt.

Verder in het nieuws

Biedlogboek moet zorgen voor extra transparantie

De NVM, VBO, Vastgoedpro en de Vereniging Eigen Huis voeren op 1 juli een digitaal biedlogboek in. Kandidaat-kopers die een bod hebben uitgebracht kunnen daarin, na het verstrijken van de bedenktermij...

Vaste Kamercommissie reageert op wetsvoorstel DOBV

Het wetsvoorstel digitale oprichting bv (DOBV) is bestudeerd door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. Verschillende fracties hebben nog enkele vragen. Maar als de reger...

Expertgroep onderzoekt modernisering nv-recht

Opnieuw komt er een consultatie van een nieuwe regeling voor personenvennootschappen. Dit schrijft minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. Ook wil hij een expertgroep vrage...