Minister gaat verder met verkenning sociaal notariaat

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) zet de verkenning naar een sociaal notariaat voort. De komende tijd wil hij duidelijk krijgen welke burgers momenteel geen toegang tot het notariaat hebben. Dat blijkt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van de initiatiefnota ‘Op naar een sociaal notariaat’ van Michiel van Nispen (SP).

Om duidelijk te krijgen welke burgers geen toegang hebben tot het notariaat, gaat Weerwind het gesprek verder aan met onder meer de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), het Juridisch Loket, de Raad voor Rechtsbijstand en de Kamers voor het notariaat. Ook spreekt hij met partijen die online notariële diensten aanbieden tegen lage tarieven. Ten slotte wil hij ook de burgers zelf betrekken bij de verkenning naar het sociaal notariaat.

Drie redenen
Burgers hebben volgens de kamerbrief om verschillende redenen geen toegang tot het notariaat. Ten eerste is dat de bekendheid van het notariaat: weet de burger voldoende wat een notaris voor hem of haar kan betekenen? Ten tweede de begrijpelijkheid van notariële stukken: snappen burgers wat daar in staat en sluiten ze aan bij de wensen van de burger? Ten derde de betaalbaarheid: hoe kan de notaris gefinancierd worden voor mensen met een verminderde draagkracht?

Artikel 56
Artikel 56 in de Wet op het notarisambt (Wna) zou het voor minder draagkrachtigen mogelijk moeten maken om toegang te krijgen tot de notaris. In de praktijk wordt daar weinig gebruik van gemaakt, omdat bijvoorbeeld standaard de hoogste eigen bijdrage (918 euro) wordt bepaald. Het beoogde doel van het artikel wordt hierdoor niet bereikt. Daarom laat Weerwind onderzoeken of het mogelijk is binnen de bestaande wettelijke kaders meer maatwerk toe te passen.

Pilot
KNB vindt het goed dat de minister onderschrijft dat toegang tot het notariaat versterkt dient te worden. De beroepsorganisatie vraagt zich wel af of verdere gesprekken en onderzoek voldoende de doelgroep inzichtelijk zal maken. De KNB heeft de minister geadviseerd om een pilot op te zetten om meer praktische en hands-on ervaring op te doen waarmee dit inzicht volgens de KNB beter kan worden verkregen.

Verder in het nieuws

'Het werk is minder zwart-wit dan mensen soms denken'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Nieuwe podcast: De vastgoednotaris als poortwachter

Witwasconstructies, ABC-transacties en katvangers: ze komen allemaal aan bod in de nieuwe podcast 'De vastgoednotaris als poortwachter'. Onder meer Robert Helder (Universiteit Utrecht), Dirk Kolkman (...

Notaris vertrekt voor fietstocht van 3 maanden

Vrijdag trekt notaris Ellen van Pelt de deur van haar kantoor in Assen achter haar dicht. Maandag springt zij op haar fiets voor een tocht van 3 maanden. Waar die haar gaat brengen weet zij nog niet, ...