Minister gaat verder met verkenning sociaal notariaat

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) zet de verkenning naar een sociaal notariaat voort. De komende tijd wil hij duidelijk krijgen welke burgers momenteel geen toegang tot het notariaat hebben. Dat blijkt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van de initiatiefnota ‘Op naar een sociaal notariaat’ van Michiel van Nispen (SP).

Om duidelijk te krijgen welke burgers geen toegang hebben tot het notariaat, gaat Weerwind het gesprek verder aan met onder meer de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), het Juridisch Loket, de Raad voor Rechtsbijstand en de Kamers voor het notariaat. Ook spreekt hij met partijen die online notariële diensten aanbieden tegen lage tarieven. Ten slotte wil hij ook de burgers zelf betrekken bij de verkenning naar het sociaal notariaat.

Drie redenen
Burgers hebben volgens de kamerbrief om verschillende redenen geen toegang tot het notariaat. Ten eerste is dat de bekendheid van het notariaat: weet de burger voldoende wat een notaris voor hem of haar kan betekenen? Ten tweede de begrijpelijkheid van notariële stukken: snappen burgers wat daar in staat en sluiten ze aan bij de wensen van de burger? Ten derde de betaalbaarheid: hoe kan de notaris gefinancierd worden voor mensen met een verminderde draagkracht?

Artikel 56
Artikel 56 in de Wet op het notarisambt (Wna) zou het voor minder draagkrachtigen mogelijk moeten maken om toegang te krijgen tot de notaris. In de praktijk wordt daar weinig gebruik van gemaakt, omdat bijvoorbeeld standaard de hoogste eigen bijdrage (918 euro) wordt bepaald. Het beoogde doel van het artikel wordt hierdoor niet bereikt. Daarom laat Weerwind onderzoeken of het mogelijk is binnen de bestaande wettelijke kaders meer maatwerk toe te passen.

Pilot
KNB vindt het goed dat de minister onderschrijft dat toegang tot het notariaat versterkt dient te worden. De beroepsorganisatie vraagt zich wel af of verdere gesprekken en onderzoek voldoende de doelgroep inzichtelijk zal maken. De KNB heeft de minister geadviseerd om een pilot op te zetten om meer praktische en hands-on ervaring op te doen waarmee dit inzicht volgens de KNB beter kan worden verkregen.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...