Nieuwe boetes voor ontbreken energielabel vastgesteld

Notarissen mogen een leveringsakte voor een woning zonder energielabel wel passeren, maar moeten hun cliënten dan wel wijzen op het risico dat ze een boete krijgen. In een nieuwe beleidsregel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, begin deze maand ingegaan, is de hoogte van die boete vastgesteld.

In deze beleidsregel zijn de boetes bekend gemaakt voor het niet hebben van een geldig energielabel voor een woning. Bij een overtreding door een natuurlijk persoon is de boete vastgesteld op 170 euro. Een rechtspersoon krijgt een boete van 340 euro. De boete voor een rechtspersoon is hoger omdat deze zich in de meeste gevallen beroepsmatig bezighoudt met energielabels. Daarnaast meent het ministerie dat een rechtspersoon een grotere draagkracht heeft en wordt de boete gezien als bruto bedrijfskosten, terwijl een natuurlijk persoon de boete uit netto-inkomsten moet voldoen.

Verder in het nieuws

Aantal testamenten in de lift

Steeds meer mensen gaan naar de notaris voor een testament. Dat blijkt uit de factsheet testamenten. In het tweede kwartaal van 2019 zijn 10.906 meer testamenten bij het Centraal Testamentenregister (...