Nieuwe versie handreiking 'Praat op tijd over je levenseinde'

De Patiëntenfederatie Nederland heeft een nieuwe, nog toegankelijkere versie gemaakt van de handreiking ‘Praat op tijd over je levenseinde’. De brochure helpt de patiënt het gesprek aan te gaan over zorg in de laatste levensfase.

De handreiking is bedoeld voor iedereen die met zijn dokter wil of moet praten over het levenseinde. Wat wil je bijvoorbeeld dat de dokter doet als je veel pijn hebt of op een andere manier lijdt? Wil je het liefst thuis sterven, in het ziekenhuis of in een hospice? Heb je een schriftelijke wilsverklaring? De handreiking is onder andere aangevuld met nieuwe informatie over palliatieve zorg, het schriftelijk euthanasieverzoek en euthanasie bij dementie.

Misverstanden weggenomen
In samenspraak met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zijn enkele veel voorkomende misverstanden over medische wilsverklaringen in een levenstestament weggenomen. Zo is toegevoegd dat de notaris een levenstestament niet naar de dokter stuurt. En er staat nog duidelijker in dat de wilsverklaring alleen niet genoeg is. Die moet ook altijd nog met de dokter worden besproken.

Patiëntenorganisaties
Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties in Nederland. Zij hebben de handreiking gemaakt samen met de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De KNB verwijst naar deze handreiking in de informatie over het levenstestament op notaris.nl.

Verder in het nieuws

50PLUS bezorgd over betaalbaarheid (leverings)akten

De implementatie van de Omgevingswet kan ervoor zorgen dat de prijs van onder andere leveringsakten straks meer dan verdubbelt. Dit komt omdat de notaris na inwerkingtreding van de Omgevingswet op mee...

HEMA gestopt met notarisservice

De HEMA is per 29 december vorig jaar gestopt met de notarisservice. Volgens een woordvoerder van de winkelketen past de notarisservice niet meer bij de nieuwe koers en het gewenste aanbod. HEMA richt...

Notarissen passeren in 2021 meer dan 2 miljoen akten

Notarissen hebben afgelopen jaar gezamenlijk 2.000.078 akten gepasseerd. Dat zijn er bijna 50.000 meer dan in 2020, een stijging van 2,5 procent. Het is het derde jaar op rij dat notarissen een record...

Vragen over contract Pels Rijcken en de Staat

Na de fraude bij Pels Rijcken kan de Nederlandse Staat niet langer de overeenkomst met Pels Rijcken als landsadvocaat continueren. Dat vindt Eerste Kamerlid Henk Otten (Fractie Otten) en hij vraagt of...