Notarissen passeren 5 procent minder akten in eerste kwartaal 2022

Het aantal akten dat notarissen in het eerste kwartaal hebben gepasseerd is behoorlijk afgenomen, zowel vergeleken met vorig kwartaal als met het eerste kwartaal van 2021. In totaal zijn afgelopen kwartaal 467.149 akten gepasseerd, tegenover ruim 492.322 in het eerste kwartaal vorig jaar (-5 procent) en 560.139 in het laatste kwartaal van 2021 (-16,6 procent).

Grote boosdoener is de woningmarkt. Notarissen passeerden bijna 20.000 (-20 procent) minder leveringsakten vergeleken met zowel het eerste als laatste kwartaal van 2021. Opvallend is de daling van het aantal hypotheekakten. Terwijl hypotheekadviseurs het afgelopen half jaar het ene na het andere jubelbericht de wereld instuurden over de toename van het aantal aanvragen, vertaalt die stijging zich (nog) niet in hypotheekakten. Dat aantal nam met bijna 6 procent af van 116.914 in het eerste kwartaal 2021 tot 110.083 in hetzelfde kwartaal van dit jaar. Vergeleken met het laatste kwartaal van 2021 nam het aantal hypotheken met bijna 16.000 akten nog sterker af: min 12,7 procent.

Stijging aantal (levens)testamenten zet door
In het eerste kwartaal van dit jaar steeg het aantal testamenten in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar met 1.448 tot 77.880, een plus van bijna 2 procent. Het aantal levenstestamenten nam in diezelfde vergelijking toe met 6453 tot 47.246, een stijging van bijna 16 procent. Kijkend per maand is er vooral in maart een flinke stijging ten opzichte van februari: 20 procent meer testamenten en 18 procent meer levenstestamenten.

Ondernemingsrechtpraktijk stabiel
In de ondernemingsrechtpraktijk doen zich geen grote veranderingen voor. De cijfers van het eerste kwartaal 2021 en 2022 ontlopen elkaar nauwelijks. In de maand maart werden wel fors meer bv’s opgericht, 8.524 tegenover 5.457 in februari (een stijging van 56 procent). Vorig jaar maart deed zich een soortgelijke stijging voor.

Wisselende verwachtingen
De verwachtingen voor de drukte voor de komende weken zijn wisselend. In de familie- en ondernemingsrechtpraktijk meldt ongeveer een derde van de respondenten die meededen aan het maandelijkse onderzoek van de KNB een stijging van het aantal nieuwe zaken. Bij bijna twee derde blijft het aantal nieuwe familiepraktijkzaken gelijk. In de ondernemingsrechtpraktijk verwacht meer dan de helft geen veranderingen vergeleken met afgelopen maand. Minder dan 10 procent meldt een afname in deze 2 notariële praktijken. In de vastgoedpraktijk verwacht ruim 46 procent weinig verandering, ruim 22 procent verwacht – ondanks de moeilijke woningmarkt – een stijging en ruim 31 procent verwacht een afname.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...