Notarissen passeren weer fors minder vastgoedakten

Notarissen passeerden in het tweede kwartaal van 2023 fors minder akten dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. In totaal gaat het om ruim 425.000 akten, ruim 62.500 minder dan in 2022. Dat is een daling van 12,8 procent. Wel zijn dat er 17.000 (4,2 procent) meer dan in het eerste kwartaal van dit jaar.

Vooral het aantal overdrachts- en hypotheekakten viel opnieuw tegen. In totaal zijn ruim 70.000 hypotheek- en overdrachtsakten minder gepasseerd, oftewel 34 procent minder, dan in het eerste kwartaal van 2022. Daartegenover staat een stijging van 11,7 procent meer akten in de familiepraktijk. Het aantal akten in de ondernemingsrechtpraktijk bleef ongeveer gelijk.

Aantal hypotheken gehalveerd
De daling van het aantal akten in het tweede kwartaal is vooral te wijten aan een sterk verminderde vraag naar hypotheekakten. Die nam met 45 procent af van bijna 127.000 naar ruim 69.000. Vergeleken met het eerste kwartaal van dit jaar is het aantal hypotheekakten echter gestegen met bijna 4.500 (6,9 procent). Het aantal overdrachtsakten nam vergeleken met vorig jaar ook af, maar minder sterk dan de hypotheekakten. Afgelopen kwartaal passeerden notarissen bijna 69.000 overdrachtsakten. Dat zijn er bijna 13.500 minder (-16,3 procent) dan een jaar geleden, maar bijna 4.500 (6,9 procent) meer dan in het eerste kwartaal 2023.

Vraag naar (levens-)testamenten blijft groot
In de familiepraktijk blijft de vraag naar testamenten en levenstestamenten nog steeds groot. Al maanden liggen de cijferaantallen hoger dan in vergelijkbare maanden het jaar ervoor. Afgelopen kwartaal nam het aantal testamenten met 8.000 toe tot 88.540, een stijging van bijna 10 procent. Het aantal levenstestamenten steeg met 9.000 tot 56.000 akten, een stijging van ruim 19 procent.

Ondernemingsrechtpraktijk stabiel
Het aantal akten in de ondernemingsrechtpraktijk is redelijk stabiel. In totaal steeg het aantal akten in deze praktijk met bijna 2 procent, van 36.900 tot 37.575.

Trend zet zich voort
Notarissen zien de huidige trend van akteaantallen voorlopig nog niet veranderen. Uit een enquête onder notarissen blijkt dat het aantal akten in de onroerend goedpraktijk blijft afnemen. Bij ruim 45 procent van de respondenten is het aantal nieuwe vastgoeddossiers afgenomen. Bij 13 procent blijft die daling beperkt tot 10 procent, maar bij 20 procent ligt die daling tussen de 10 en 25 procent. Ruim 12 procent meldt een daling van tussen de 25 en 50 procent. In de familiepraktijk meldt bijna twee derde van de respondenten een gelijk aantal nieuwe dossiers als de afgelopen tijd. Bij ruim 25 procent is het aantal nieuwe dossiers toegenomen, al blijft deze beperkt. 4,6 procent meldt een stijging van minder dan 10 procent, 4 procent ziet dat aantal stijgen met een percentage tussen de 10 en 25. Nog iets beter zijn de vooruitzichten in de ondernemingsrechtpraktijk. Een derde van de respondenten zegt dat het aantal nieuwe zaken is toegenomen. Bij 15 procent gaat het om een stijging van minder dan 10 procent, bij 17 procent ligt die stijging tussen de 10 en 25 procent.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...