Omgevingswet uitgesteld tot 1 juli 2023

De invoering van de Omgevingswet is wederom uitgesteld. Vanwege problemen met de ICT is het niet verantwoord om de wet per 1 januari in te voeren. Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, wil de ICT verder testen en mikt nu op invoering op 1 juli 2023.

De invoering van de Omgevingswet is al meerdere keren uitgesteld. Deze keer stuitte de invoering per 1 januari op bezwaren van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Volgens het overlegorgaan zijn nog niet alle elementen op de voor de provincie belangrijke instrumenten beproefd. Daarom heeft De Jonge besloten meer tijd vrij te maken voor testen en oefenen met het nieuwe systeem.

Doel
Doel van de Omgevingswet is versnippering tegengaan van verschillende wetten voor ruimtelijke ordening. Deze wetten zijn van belang bij onder meer de overdracht van vastgoed. Zo zou het makkelijker moeten worden om vergunningen aan te vragen.

Notariële rechercheplicht
De software is niet het enige probleem dat speelt bij de nieuwe Omgevingswet. Annerie Ploumen, voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), wees De Jonge eerder al op de consequenties van het wegvallen van de notariële rechercheplicht voor een aantal publiekrechtelijke beperkingen bij inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet. Daardoor valt een deel van de notariële consumentenbescherming weg. Volgens De Jonge zou dit opgelost kunnen worden met een consumentenbrochure.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...