Onderzoek naar toegankelijkheid van notariële dienstverlening

De Radboud Universiteit in Nijmegen onderzoekt de toegankelijkheid van de notariële dienstverlening. Dit doet zij in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De universiteit interviewt voor het onderzoek (kandidaat-)notarissen, stakeholders en belangenorganisaties.

Aanleiding voor het onderzoek is de toezegging van de minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, tijdens debatten over juridische beroepen om onderzoek te doen naar de staat van het notariaat en de toegang tot de notariële dienstverlening in het bijzonder. Zo werd tijdens deze debatten opgeworpen of minder draagkrachtigen wel voldoende toegang tot het notariaat hebben en of er geen sociaal notariaat moet komen.

Hoofdvragen
De Radboud Universiteit heeft inmiddels een aantal hoofdvragen opgesteld:

  • Wat is de huidige staat van het notariaat in termen van toegankelijkheid en kwaliteit van de dienstverlening?
  • In hoeverre past het huidige notariaat bij de behoeften aan notariële diensten die leven in de praktijk/de maatschappij?
  • Zijn er verbeteringen nodig of wenselijk ten aanzien van die toegankelijkheid, kwaliteit en behoeften? Is een sociaal notariaat wenselijk?
  • Wat kan worden gezegd over de (mogelijkheden tot) toekomstbestendigheid van het notariaat in relatie tot de toegankelijkheid en kwaliteit voor burgers en ondernemers?

Kwalitatief onderzoek
Voor dit kwalitatieve onderzoek voert de universiteit vanaf september gesprekken met (kandidaat-)notarissen van diverse soorten notariskantoren, relevante stakeholders en belangenorganisaties. Hun gegevens worden anoniem verwerkt. Het onderzoek wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 afgerond.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...