Onderzoek naar toegankelijkheid van notariële dienstverlening

De Radboud Universiteit in Nijmegen onderzoekt de toegankelijkheid van de notariële dienstverlening. Dit doet zij in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De universiteit interviewt voor het onderzoek (kandidaat-)notarissen, stakeholders en belangenorganisaties.

Aanleiding voor het onderzoek is de toezegging van de minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, tijdens debatten over juridische beroepen om onderzoek te doen naar de staat van het notariaat en de toegang tot de notariële dienstverlening in het bijzonder. Zo werd tijdens deze debatten opgeworpen of minder draagkrachtigen wel voldoende toegang tot het notariaat hebben en of er geen sociaal notariaat moet komen.

Hoofdvragen
De Radboud Universiteit heeft inmiddels een aantal hoofdvragen opgesteld:

  • Wat is de huidige staat van het notariaat in termen van toegankelijkheid en kwaliteit van de dienstverlening?
  • In hoeverre past het huidige notariaat bij de behoeften aan notariële diensten die leven in de praktijk/de maatschappij?
  • Zijn er verbeteringen nodig of wenselijk ten aanzien van die toegankelijkheid, kwaliteit en behoeften? Is een sociaal notariaat wenselijk?
  • Wat kan worden gezegd over de (mogelijkheden tot) toekomstbestendigheid van het notariaat in relatie tot de toegankelijkheid en kwaliteit voor burgers en ondernemers?

Kwalitatief onderzoek
Voor dit kwalitatieve onderzoek voert de universiteit vanaf september gesprekken met (kandidaat-)notarissen van diverse soorten notariskantoren, relevante stakeholders en belangenorganisaties. Hun gegevens worden anoniem verwerkt. Het onderzoek wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 afgerond.

Verder in het nieuws

Actieve samenwerking met studieverenigingen

Padellen, dineren en gastcolleges: de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de afgelopen maanden actief samengewerkt met de 5 notariële studieverenigingen en samen met hen diverse activ...

'Ik zit graag met mensen aan tafel'

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zi...

Aantal gepasseerde akten stijgt licht

Notarissen passeerden in januari gezamenlijk 132.639 akten. Dat is 3 procent meer dan in januari 2023. Testamenten, hypotheekakten en overdrachtsakten werden het meest ondertekend. Ook sloten weer fli...

'De wereldproblematiek komt hier ter tafel'

'Ik ben erg betrokken bij mijn vak,' begint Maarten Meijer, notaris in Amsterdam en commissielid bij de International Unie van Notarissen. 'Het begint met de houding dat je echts iets voor mensen wilt...