Prinsjesdag: BZK zet laatste puntjes op de i voor Omgevingswet

De Omgevingswet gaat in 2020 op de schop. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de begroting. Onderdeel van de Omgevingswet is de Aanvullingswet Grondeigendom. In deze aanvullingswet wordt in het onteigeningsproces een rol toegedicht aan de notaris. Niet het vonnis van de burgerlijke rechter, maar een notariële akte vormt straks het sluitstuk van de onteigening. De laatste wetgevingsproducten worden aangeboden aan het parlement, met als doel inwerkingtreding op 1 januari 2021.

De aanvullingswet zorgt voor herstructurering van de regelgeving voor het grondbeleid, met het daarbij behorende instrumentarium voor grondeigendom. Dit instrumentarium is nu nog geregeld in verschillende wettelijke regelingen: Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), Onteigeningswet en Wet inrichting landelijk gebied (Wilg). Door de aanvullingswet vallen deze verschillende regelingen straks onder één wet, de Omgevingswet.

Nieuw loket
De Omgevingswet vraagt een nieuwe manier van werken. Hiervoor wordt een nieuw digitaal instrumentarium ontwikkeld: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit zorgt ervoor dat burgers, bedrijven en overheden toegang hebben tot een gebruikersvriendelijk loket om vergunningen aan te vragen, meldingen te doen en plannen te raadplegen in de fysieke leefomgeving. Op 1 januari 2020 wordt het Digitaal Stelsel op basisniveau opgeleverd. Het DSO wordt ook voor het notariaat een nieuw loket voor raadpleging van publiekrechtelijke stukken, voor zover niet al raadpleegbaar via ‘Kadaster-on-line’.

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...