Prinsjesdag: BZK zet laatste puntjes op de i voor Omgevingswet

De Omgevingswet gaat in 2020 op de schop. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de begroting. Onderdeel van de Omgevingswet is de Aanvullingswet Grondeigendom. In deze aanvullingswet wordt in het onteigeningsproces een rol toegedicht aan de notaris. Niet het vonnis van de burgerlijke rechter, maar een notariële akte vormt straks het sluitstuk van de onteigening. De laatste wetgevingsproducten worden aangeboden aan het parlement, met als doel inwerkingtreding op 1 januari 2021.

De aanvullingswet zorgt voor herstructurering van de regelgeving voor het grondbeleid, met het daarbij behorende instrumentarium voor grondeigendom. Dit instrumentarium is nu nog geregeld in verschillende wettelijke regelingen: Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), Onteigeningswet en Wet inrichting landelijk gebied (Wilg). Door de aanvullingswet vallen deze verschillende regelingen straks onder één wet, de Omgevingswet.

Nieuw loket
De Omgevingswet vraagt een nieuwe manier van werken. Hiervoor wordt een nieuw digitaal instrumentarium ontwikkeld: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit zorgt ervoor dat burgers, bedrijven en overheden toegang hebben tot een gebruikersvriendelijk loket om vergunningen aan te vragen, meldingen te doen en plannen te raadplegen in de fysieke leefomgeving. Op 1 januari 2020 wordt het Digitaal Stelsel op basisniveau opgeleverd. Het DSO wordt ook voor het notariaat een nieuw loket voor raadpleging van publiekrechtelijke stukken, voor zover niet al raadpleegbaar via ‘Kadaster-on-line’.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...