Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2020

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft dinsdag tijdens Prinsjesdag het pakket Belastingplan 2020 ingediend bij de Tweede Kamer. Hierin staan diverse voorstellen die ook voor de notariële praktijk relevant zijn. De belangrijkste hiervan zijn hieronder door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) op een rij gezet.

Een van de voorstellen is versnelde invoering van het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting. Het toptarief wordt in 2020 al 49,5 procent. Het tarief in de eerste schijf wordt 37,35 procent. Ook worden de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra verhoogd, waardoor de koopkracht van burgers verbetert. Tegenover deze lastenverlichting voor burgers staan maatregelen die de lasten van bedrijven verzwaren. In 2020 wordt het hoge tarief van de vennootschapsbelasting – anders dan eerder beoogd – niet verlaagd. Daarnaast wordt het hoge tarief van de vennootschapsbelasting structureel met 1,2 procent minder verlaagd dan eerder gepland.

Openbaarmaking vergrijpboeten
De Belastingdienst krijgt de bevoegdheid om onherroepelijke vergrijpboeten – die zijn opgelegd aan beroepsbeoefenaars die meewerken aan belastingontduiking of toeslagfraude – openbaar te maken. Het doel van deze maatregel is het publiek voorlichten over beroepsbeoefenaars die belastingontduiking of toeslagfraude faciliteren. Over het algemeen zal het gaan om belastingadviseurs, maar het kunnen ook andere dienstverleners zijn, zoals notarissen, accountants en advocaten.

Verhoging overdrachtsbelasting 
Het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen wordt per 1 januari 2021 verhoogd van 6 naar 7 procent. Niet-woningen zijn bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, grond die bestemd is voor woningbouw en hotels en pensions. De middelen die door deze maatregel vrijkomen, worden gebruikt voor de dekking van de voorstellen uit het Klimaatakkoord. De verhoging geldt niet voor de verkrijging van woningen. Daarop blijft het verlaagde tarief van 2 procent van toepassing.

Aanpassing belastingrente erfbelasting
Voor belastingaanslagen ‘erfbelasting voor een verkrijging door de vervulling van een voorwaarde’ wordt geregeld dat het tijdvak waarover belastingrente wordt gerekend niet aanvangt op de dag van de vervulling van de voorwaarde, maar pas 8 maanden daarna. Verder wordt artikel 45 leden 2 en 3 SW van overeenkomstige toepassing op de belastingrente. Het gaat hier om gevallen waarin onzekerheid bestaat over de persoon van de erfgenaam of de heffing van de belasting door onder meer zwangerschap en verkrijgingen ten gevolge van de vervulling van een voorwaarde.

Zes wetsvoorstellen
Het pakket Belastingplan bestaat dit jaar uit zes wetsvoorstellen: Belastingplan 2020, Overige fiscale maatregelen 2020, Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, Wet bronbelasting 2021, Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven en Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten.

Vervolg
De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gaat het pakket Belastingplan nu schriftelijk behandelen, zodat het half november plenair kan worden besproken. Hierna kan de Eerste Kamer ermee aan de slag.

Verder in het nieuws

GCV: neem BVm niet op in afzonderlijke BVm-wet

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) staat achter de keuze van het kabinet om geen nieuwe rechtsvorm in het leven te roepen voor de maatschappelijke bv (BVm). De commissie is niet voor ...

'Teken vandaag voor morgen' bij Koffietijd

Het RTL-programma Koffietijd ontvangt op 12 mei tussen 10.00 en 11.00 uur notaris Sandra Viveen en haar cliënt Tosca Janssens. Zij praten daar in het kader van de campagne van de Koninklijke Notariële...

'Werk meer samen in Europees verband'

Nieuwe technologieën als blockchain en de 'cloud' hebben nieuwe Europese regels nodig. En meer samenwerking tussen de Europese notariaten. Dat geluid klonk vorige week tijdens het 8e Futurology Forum ...

Voorlopig geen boete voor ontbreken energielabel

Het nieuwe energielabel heeft gezorgd voor een tekort aan energieadviseurs. Daarom heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten dat woningeigenaren tot 1 juli ...