Prinsjesdag: toegang tot het recht verder uitgewerkt

Toegang tot het recht krijgt in 2023 wederom de aandacht van het kabinet. Ook in het notariaat staat dit thema de komende jaren op de agenda. Het is een belangrijk onderwerp in het onderzoek naar de staat van het notariaat, waarover de minister van Rechtsbescherming vorig jaar met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft gesproken.

Op 4 november 2021 heeft de Tweede Kamer aan de minister voor Rechtsbescherming gevraagd een onderzoek naar de staat van het notariaat uit te voeren. Belangrijk onderwerp van dit onderzoek is de toegang tot het recht; is het notariaat voor een ieder goed bereikbaar?

Groot belang
De minister heeft de KNB in het gesprek van vorig jaar laten weten het onderzoek van groot belang te vinden. Het onderzoek is eind juni 2022 aangemeld om door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) te worden ingepland en uitgevoerd. De KNB is blij dat dit onderwerp nog altijd op de agenda staat en blijft aandacht vragen voor de positie en rol van het notariaat hierin.

Preventieve werking
Toegang tot het recht is een voorwaarde voor een goed functionerende rechtsstaat. Het is van belang dat de juridische infrastructuur in staat is om, ook in het digitale tijdperk, burgers en bedrijven zo goed mogelijk toegang tot het recht te bieden. De huidige discussie gaat er vaak over dat mensen op een laagdrempelige wijze toegang hebben tot informatie, advies, begeleiding bij het oplossen van een geschil, rechtsbijstand en de mogelijkheid van een beslissing van een neutrale instantie.

Rechtszekerheid
De voordelen van de preventieve werking van het notariaat worden hierbij nog regelmatig over het hoofd gezien. Door de notaris worden zaken met oog voor de belangen van betrokken partijen geregeld en wordt rechtszekerheid geboden, zodat een geschil kan worden voorkomen. Meer inzet van de notaris kan een gang naar de rechter voorkomen waarmee onder andere de druk op de rechtspraak wordt verminderd en betrokken partijen kosten, energie en frustraties worden bespaard.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...