Prinsjesdag: toegang tot het recht verder uitgewerkt

Toegang tot het recht krijgt in 2023 wederom de aandacht van het kabinet. Ook in het notariaat staat dit thema de komende jaren op de agenda. Het is een belangrijk onderwerp in het onderzoek naar de staat van het notariaat, waarover de minister van Rechtsbescherming vorig jaar met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft gesproken.

Op 4 november 2021 heeft de Tweede Kamer aan de minister voor Rechtsbescherming gevraagd een onderzoek naar de staat van het notariaat uit te voeren. Belangrijk onderwerp van dit onderzoek is de toegang tot het recht; is het notariaat voor een ieder goed bereikbaar?

Groot belang
De minister heeft de KNB in het gesprek van vorig jaar laten weten het onderzoek van groot belang te vinden. Het onderzoek is eind juni 2022 aangemeld om door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) te worden ingepland en uitgevoerd. De KNB is blij dat dit onderwerp nog altijd op de agenda staat en blijft aandacht vragen voor de positie en rol van het notariaat hierin.

Preventieve werking
Toegang tot het recht is een voorwaarde voor een goed functionerende rechtsstaat. Het is van belang dat de juridische infrastructuur in staat is om, ook in het digitale tijdperk, burgers en bedrijven zo goed mogelijk toegang tot het recht te bieden. De huidige discussie gaat er vaak over dat mensen op een laagdrempelige wijze toegang hebben tot informatie, advies, begeleiding bij het oplossen van een geschil, rechtsbijstand en de mogelijkheid van een beslissing van een neutrale instantie.

Rechtszekerheid
De voordelen van de preventieve werking van het notariaat worden hierbij nog regelmatig over het hoofd gezien. Door de notaris worden zaken met oog voor de belangen van betrokken partijen geregeld en wordt rechtszekerheid geboden, zodat een geschil kan worden voorkomen. Meer inzet van de notaris kan een gang naar de rechter voorkomen waarmee onder andere de druk op de rechtspraak wordt verminderd en betrokken partijen kosten, energie en frustraties worden bespaard.

Verder in het nieuws

Hoe wordt de notaris bereikbaar voor iedereen?

Mensen met een kleinere beurs of met schulden komen nauwelijks bij de notaris over de vloer. Terwijl het ook voor hen van belang is om zaken goed vast te leggen of juridisch advies te krijgen. De Koni...

Omgevingswet per 1 januari 2024 van kracht

De kogel is door de kerk: per 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Eerste Kamer stemde deze week in met de inwerkingtreding van de wet. De problemen met het digitale stelsel dat de wet o...

Meepraten over fiscale regelingen

Het kabinet wil het belastingstelsel eenvoudiger maken. Daarom worden diverse fiscale regelingen tegen het licht gehouden. Het kabinet wil met voorstellen komen om deze regelingen te verbeteren of af ...

Sociaal Notariaat Den Bosch opent deuren

Notaris Yvonne Vleeshouwers start op woensdag 8 maart met Sociaal Notariaat Den Bosch. Zij wil hiermee mensen die niet zo makkelijk naar de notaris gaan helpen met gratis notariële adviezen in begrijp...

Rol notaris bij grondhandel niet aangepast

De regering ziet geen noodzaak om de rol van notarissen bij grondhandel aan te passen naar aanleiding van het bericht van RTL Nieuws dat tienduizenden Nederlanders slachtoffer zijn van dubieuze grondh...