Prinsjesdag: toegang tot het recht verder uitgewerkt

Toegang tot het recht krijgt in 2023 wederom de aandacht van het kabinet. Ook in het notariaat staat dit thema de komende jaren op de agenda. Het is een belangrijk onderwerp in het onderzoek naar de staat van het notariaat, waarover de minister van Rechtsbescherming vorig jaar met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft gesproken.

Op 4 november 2021 heeft de Tweede Kamer aan de minister voor Rechtsbescherming gevraagd een onderzoek naar de staat van het notariaat uit te voeren. Belangrijk onderwerp van dit onderzoek is de toegang tot het recht; is het notariaat voor een ieder goed bereikbaar?

Groot belang
De minister heeft de KNB in het gesprek van vorig jaar laten weten het onderzoek van groot belang te vinden. Het onderzoek is eind juni 2022 aangemeld om door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) te worden ingepland en uitgevoerd. De KNB is blij dat dit onderwerp nog altijd op de agenda staat en blijft aandacht vragen voor de positie en rol van het notariaat hierin.

Preventieve werking
Toegang tot het recht is een voorwaarde voor een goed functionerende rechtsstaat. Het is van belang dat de juridische infrastructuur in staat is om, ook in het digitale tijdperk, burgers en bedrijven zo goed mogelijk toegang tot het recht te bieden. De huidige discussie gaat er vaak over dat mensen op een laagdrempelige wijze toegang hebben tot informatie, advies, begeleiding bij het oplossen van een geschil, rechtsbijstand en de mogelijkheid van een beslissing van een neutrale instantie.

Rechtszekerheid
De voordelen van de preventieve werking van het notariaat worden hierbij nog regelmatig over het hoofd gezien. Door de notaris worden zaken met oog voor de belangen van betrokken partijen geregeld en wordt rechtszekerheid geboden, zodat een geschil kan worden voorkomen. Meer inzet van de notaris kan een gang naar de rechter voorkomen waarmee onder andere de druk op de rechtspraak wordt verminderd en betrokken partijen kosten, energie en frustraties worden bespaard.

Verder in het nieuws

Wederom minder zaken voor de Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft in 2023 opnieuw minder geschillen behandeld dan het voorgaande jaar. In totaal behandelde de Commissie Notariaat 60 zaken, in 2022 waren dat er nog 74. De Commissie Notari...

Aantal akten stijgt ook in mei

Het aantal door notarissen gepasseerde akten is in mei met 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee zet de stijgende lijn die in april werd ingezet door. De grootste toen...

Jan Janssens’ eerste 100 dagen als bestuurslid

De Groningse notaris Jan Janssens zit sinds 1 maart in het KNB-bestuur, waar hij voor sommigen een oude bekende is. Janssens was aan het begin van deze eeuw bestuurssecretaris bij de KNB. Zijn eerste ...

'Het menselijke contact is heel belangrijk voor me'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...