PvdA stelt Kamervragen over erkennen huwelijk in het buitenland

Is het waar dat niet alle landen een huwelijk erkennen dat eerst een geregistreerd partnerschap was? En hoe kan een buitenlandse overheid weten hoe het huwelijk tot stand is gekomen? Deze Kamervragen heeft PvdA’er Attje Kuiken gesteld naar aanleiding van informatie op gemeentewebsites.

De KNB laat weten dat een geregistreerd partnerschap in andere landen niet altijd wordt erkend. Daarnaast zijn er ook problemen met huwelijken die vanuit een geregistreerd partnerschap worden omgezet naar een huwelijk. In Nederland kan dat, maar die omzetting wordt in het buitenland niet altijd geaccepteerd.

Eenvoudige procedure
Kuiken wil van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten of partners, die een geregistreerd partnerschap aangaan, er op worden gewezen dat dat niet in alle buitenlanden wordt erkend en dat dat ook geldt voor het omzetten van een partnerschap in een huwelijk. Ook vraagt ze of de minister de mening deelt dat voor Nederlanders die in een buitenland wonen waar het omzetten van een partnerschap in een huwelijk niet erkend wordt, een eenvoudige procedure zou moeten komen waarbij het partnerschap eerst administratief wordt ontbonden en een huwelijk snel en goedkoop kan worden aangegaan?

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...