Remco van der Kuijp herbenoemd als vertegenwoordiger KNB bij CNUE

Remco van der Kuijp is door het KNB-bestuur herbenoemd als vertegenwoordiger van de beroepsorganisatie bij de Raad van Notarissen in Europa, de CNUE. De herbenoeming geldt voor dit kalenderjaar.

De CNUE heeft een algemene vergadering, waarin de voorzitters van de leden van de CNUE stemrecht hebben. Zij kunnen zich, zoals de KNB doet, laten vertegenwoordigen door een andere notaris.

Van der Kuijp
Van der Kuijp is notaris te Strijen en is onder meer lid van de ledenraad en van het bestuur van de KNB geweest.

Verder in het nieuws

Platform digitaal oprichten bv klaar (video)

Het platform om in de toekomst digitaal een bv op te richten is vorige week opgeleverd. Dit betekent dat het systeem waarmee de notaris online een oprichter kan identificeren, spreken en de oprichting...

Fraudezaak Pels Rijcken omvangrijker dan gedacht

De fraudezaak bij Pels Rijcken blijkt omvangrijker dan in eerste instantie werd gedacht. 18 jaar lang heeft de betrokken notaris geld overgeboekt naar privérekeningen op naam van stichtingen die door ...