Reparatie bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet

Op Prinsjesdag zal het kabinet een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen dat een onbedoelde verruiming van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet repareert. De reparatie houdt kort gezegd in dat de uitleg en werkwijze die de Belastingdienst hanteert wettelijk worden vastgelegd. De overerving van familiebedrijven blijft beschermd.

Met de voorgestelde reparatie wordt de reikwijdte van de bedrijfsopvolgingsregeling weer in lijn gebracht met de uitleg van de wet zoals de Belastingdienst die de afgelopen jaren heeft gehanteerd. De verruiming is het gevolg van een arrest over de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf- en schenkbelasting dat de Hoge Raad afgelopen april heeft gewezen. 

Indirecte belangen
De wetswijziging regelt dat zogenoemde indirecte belangen als zodanig niet onder de reikwijdte van de bedrijfsopvolgingsregeling vallen. Eenzelfde wetswijziging geldt voor de doorschuifregelingen voor een aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting. De wetswijzigingen worden opgenomen in het pakket Belastingplan 2017. Bij een meerderheid in beide Kamers voor de maatregelen zullen deze met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 juli 2016. De huidige mogelijkheid om bezittingen en schulden van een vennootschap waarin een indirect belang van 5 procent of meer wordt gehouden toe te rekenen aan een vennootschap waarin een direct belang wordt gehouden, blijft ongewijzigd bestaan. 

Hoge Raad
De Hoge Raad heeft in april over de bedrijfsopvolgingsregeling geoordeeld dat aandelenpakketten die een indirect belang van minder dan 5 procent vertegenwoordigen als zodanig onder de bedrijfsopvolgingsregeling kunnen vallen. Het betreft hier situaties waarin een persoon via een holding een belang van minder dan 5 procent in een andere vennootschap bezit. Hierdoor wordt het onder meer mogelijk om de bedrijfsopvolgingsregelingen ook volledig toe te passen op beleggingsvermogen. 

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...