SP en CDA opnieuw kritisch over financiële onderbouwing tucht en toezicht

SP en CDA hebben tijdens de schriftelijke behandeling in de Eerste Kamer aanvullende vragen gesteld over de financiële onderbouwing van het wetsvoorstel doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht. De leden van GroenLinks hebben zich bij de inbreng van de SP-fractieleden aangesloten.

De leden van de SP en CDA hebben in een tweede schriftelijke ronde opnieuw kritische vragen gesteld over het wetsvoorstel doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht. Naast vragen over de financiële onderbouwing heeft de Eerste Kamerfractie van het CDA gevraagd of de minister van Veiligheid en Justitie een harde toezegging kan doen dat hij in overleg met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een wettelijke regeling voorbereidt voor het instellen van een garantiefonds. De KNB heeft deze toezegging inmiddels van de minister ontvangen en heeft nauw contact met het ministerie over de uitwerking hiervan.

Rechtsbescherming voor derden
De KNB handhaaft haar standpunt dat het wetsvoorstel niet moet worden ingevoerd vanwege de financiële gevolgen voor het notariaat. Ook vindt de KNB dat niet alleen de cliënt van een notaris voordeel heeft van de betrokkenheid van de notaris, maar dat deze tussenkomst ook rechtsbescherming meebrengt van derden. Hiermee zorgt de notaris voor een soepel verlopend rechtsverkeer. Dat is een voorwaarde voor economische voorspoed en de verminderde druk op de rechtspraak levert de maatschappij als geheel voordeel op. Daarom zouden de kosten voor tucht en toezicht bij de hele maatschappij moeten liggen en uit algemene middelen moeten worden betaald. De notariële beroepsorganisatie wil hiervoor een garantiefonds in het leven roepen.

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...