SP vraagt opnieuw naar positie minderjarigen in het erfrecht

Komen er nog voorstellen om de positie van minderjarigen in het erfrecht te versterken? En is het toegezegde onderzoek hiernaar al afgerond? Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) heeft Kamervragen gesteld aan de minister voor Rechtsbescherming over een toekomstig wetsvoorstel over het toezicht op vermogensbeheer van minderjarigen.

In 2014 stelde Van Nispen al Kamervragen aan de toenmalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven. Toen vroeg hij of Teeven bereid is met voorstellen te komen om de positie van minderjarigen in het erfrecht te verbeteren. Dit naar aanleiding van artikelen in het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR).

Rol notaris
Van Nispen vroeg Teeven toen of er mogelijkheden zijn om het systeem van toezicht op het bewind van de ouder te verbeteren waardoor de belangen van minderjarigen beter zijn gewaarborgd. Ook wilde hij weten hoe de staatsecretaris de rol van de notaris hierin ziet en hoe ver de zorgplicht van de notaris gaat.

Stand van zaken
Toen zegde Teeven toe om in 2017 onderzoek te doen, gevolgd door een wetswijziging in 2018. Ook zou een gesprek komen met de Raad voor de rechtspraak en het notariaat. Van Nispen wil weten wat de stand van zaken is en wanneer Dekker denkt het toegezegde wetsvoorstel aan de Tweede Kamer te sturen.

Verder in het nieuws

Notarissen vaker bedreigd, toename via social media

Het aantal bedreigingen in het notariaat is toegenomen. Bijna de helft (47 procent) van de (kandidaat-)notarissen zegt weleens bedreigd te zijn. In 2016 was dit nog 42 procent. Dat blijkt uit onderzoe...

Eerste Kamer akkoord met UBO-register

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel dat zorgt voor de komst van het UBO-register. Dit register moest op 10 januari 2020 in werking treden. Deze datum is niet gehaald. De datum...

Aanvullingen voor wet deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariƫle Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging v...