SP vraagt opnieuw naar positie minderjarigen in het erfrecht

Komen er nog voorstellen om de positie van minderjarigen in het erfrecht te versterken? En is het toegezegde onderzoek hiernaar al afgerond? Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) heeft Kamervragen gesteld aan de minister voor Rechtsbescherming over een toekomstig wetsvoorstel over het toezicht op vermogensbeheer van minderjarigen.

In 2014 stelde Van Nispen al Kamervragen aan de toenmalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven. Toen vroeg hij of Teeven bereid is met voorstellen te komen om de positie van minderjarigen in het erfrecht te verbeteren. Dit naar aanleiding van artikelen in het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR).

Rol notaris
Van Nispen vroeg Teeven toen of er mogelijkheden zijn om het systeem van toezicht op het bewind van de ouder te verbeteren waardoor de belangen van minderjarigen beter zijn gewaarborgd. Ook wilde hij weten hoe de staatsecretaris de rol van de notaris hierin ziet en hoe ver de zorgplicht van de notaris gaat.

Stand van zaken
Toen zegde Teeven toe om in 2017 onderzoek te doen, gevolgd door een wetswijziging in 2018. Ook zou een gesprek komen met de Raad voor de rechtspraak en het notariaat. Van Nispen wil weten wat de stand van zaken is en wanneer Dekker denkt het toegezegde wetsvoorstel aan de Tweede Kamer te sturen.

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...