SP vraagt opnieuw naar positie minderjarigen in het erfrecht

Komen er nog voorstellen om de positie van minderjarigen in het erfrecht te versterken? En is het toegezegde onderzoek hiernaar al afgerond? Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) heeft Kamervragen gesteld aan de minister voor Rechtsbescherming over een toekomstig wetsvoorstel over het toezicht op vermogensbeheer van minderjarigen.

In 2014 stelde Van Nispen al Kamervragen aan de toenmalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven. Toen vroeg hij of Teeven bereid is met voorstellen te komen om de positie van minderjarigen in het erfrecht te verbeteren. Dit naar aanleiding van artikelen in het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR).

Rol notaris
Van Nispen vroeg Teeven toen of er mogelijkheden zijn om het systeem van toezicht op het bewind van de ouder te verbeteren waardoor de belangen van minderjarigen beter zijn gewaarborgd. Ook wilde hij weten hoe de staatsecretaris de rol van de notaris hierin ziet en hoe ver de zorgplicht van de notaris gaat.

Stand van zaken
Toen zegde Teeven toe om in 2017 onderzoek te doen, gevolgd door een wetswijziging in 2018. Ook zou een gesprek komen met de Raad voor de rechtspraak en het notariaat. Van Nispen wil weten wat de stand van zaken is en wanneer Dekker denkt het toegezegde wetsvoorstel aan de Tweede Kamer te sturen.

Verder in het nieuws

GCV: neem BVm niet op in afzonderlijke BVm-wet

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) staat achter de keuze van het kabinet om geen nieuwe rechtsvorm in het leven te roepen voor de maatschappelijke bv (BVm). De commissie is niet voor ...

'Teken vandaag voor morgen' bij Koffietijd

Het RTL-programma Koffietijd ontvangt op 12 mei tussen 10.00 en 11.00 uur notaris Sandra Viveen en haar cliënt Tosca Janssens. Zij praten daar in het kader van de campagne van de Koninklijke Notariële...

'Werk meer samen in Europees verband'

Nieuwe technologieën als blockchain en de 'cloud' hebben nieuwe Europese regels nodig. En meer samenwerking tussen de Europese notariaten. Dat geluid klonk vorige week tijdens het 8e Futurology Forum ...

Voorlopig geen boete voor ontbreken energielabel

Het nieuwe energielabel heeft gezorgd voor een tekort aan energieadviseurs. Daarom heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten dat woningeigenaren tot 1 juli ...