SP vraagt opnieuw naar positie minderjarigen in het erfrecht

Komen er nog voorstellen om de positie van minderjarigen in het erfrecht te versterken? En is het toegezegde onderzoek hiernaar al afgerond? Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) heeft Kamervragen gesteld aan de minister voor Rechtsbescherming over een toekomstig wetsvoorstel over het toezicht op vermogensbeheer van minderjarigen.

In 2014 stelde Van Nispen al Kamervragen aan de toenmalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven. Toen vroeg hij of Teeven bereid is met voorstellen te komen om de positie van minderjarigen in het erfrecht te verbeteren. Dit naar aanleiding van artikelen in het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR).

Rol notaris
Van Nispen vroeg Teeven toen of er mogelijkheden zijn om het systeem van toezicht op het bewind van de ouder te verbeteren waardoor de belangen van minderjarigen beter zijn gewaarborgd. Ook wilde hij weten hoe de staatsecretaris de rol van de notaris hierin ziet en hoe ver de zorgplicht van de notaris gaat.

Stand van zaken
Toen zegde Teeven toe om in 2017 onderzoek te doen, gevolgd door een wetswijziging in 2018. Ook zou een gesprek komen met de Raad voor de rechtspraak en het notariaat. Van Nispen wil weten wat de stand van zaken is en wanneer Dekker denkt het toegezegde wetsvoorstel aan de Tweede Kamer te sturen.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...