Spoedwet elke 2 maanden automatisch verlengd

De spoedwet die het mogelijk maakt akten in zeer uitzonderlijke gevallen op afstand te passeren, wordt telkens automatisch met 2 maanden verlengd. Pas als de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) aangeeft dat deze tijdelijke voorziening niet meer nodig is, wordt de verlenging stopgezet.

Artikel 26 van de spoedwet maakt het in uitzonderlijke gevallen mogelijk akten bij de notaris via elektronische communicatiemiddelen op te stellen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven het artikel elke twee maanden automatische te verlengen, totdat de KNB aangeeft dat dit niet meer nodig is. Als het artikel komt te vervallen, kondigt het ministerie dit 2 maanden van tevoren aan.

Niet wachten
Zolang deze aankondiging niet is gedaan, kunnen notarissen wanneer dat nodig en gewenst is van artikel 26 gebruik blijven maken. Een notaris hoeft dus niet steeds te wachten op de publicatie van het verlengingsbesluit om zekerheid te krijgen of de tijdelijke maatregel nu wel of niet wordt verlengd.

Verlengen
Het besluit de maatregelen te verlengen tot 1 december 2020 zal naar verwachting kort voor het einde van deze maand in het Staatsblad verschijnen.

Verder in het nieuws

Ongehuwde partner van moeder krijgt automatisch gezag

Het wetsvoorstel ‘erkenning en gezag’ is deze week aangenomen door de Tweede Kamer. Daarin wordt het onderscheid tussen gehuwde en ongehuwde ouders opgeheven voor de gevolgen van erkenning. De ongehuw...

Betere bescherming melder ongebruikelijke transactie

Een melder van een ongebruikelijke transactie wordt beter beschermd. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het waarborgen van de veiligheid...

Digitaal oprichten bv uitgelegd

Hoe gaat het digitaal oprichten van een bv in z’n werk? Hoe verloopt de ondertekening? En de identificatie? Deze en meer vragen over het digitaal oprichten van een bv worden beantwoord in Notariaat Ma...