Steffie.nl legt testament en erfgenamen simpel uit (video)

Mensen met een licht verstandelijke beperking en notarissen kwamen vorige week bijeen in het Louwman Museum in Den Haag voor de presentatie van de zogenoemde Steffie-modules. Daarin wordt in eenvoudige taal uitgelegd wie jouw erfgenamen zijn en wat een testament is.

De teksten van notarissen bevatten veel vaktaal en lange zinnen met veel informatie. Dat is best lastig voor bijvoorbeeld mensen die beperkt de Nederlandse taal spreken, laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking. Daarom zijn er nu de uitlegmodules van Steffie.nl, tot stand gekomen met medewerking van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking.

Vragen
Tijdens de bijeenkomst in het Louwman Museum kregen de deelnemers de gelegenheid om vragen te stellen aan de aanwezige (kandidaat-)notarissen. En die kans lieten zij niet onbenut. De bijeenkomst bleek in een enorme behoefte te voorzien. De opening van de Steffie-modules is dan ook een eerste stap in een langer traject waarbij notarissen zich meer openstellen voor mensen met een beperking of andere groepen die de weg naar de notaris nog niet weten te vinden. Het project maakt deel uit van het programma ‘Toegang tot het (notariële) recht voor iedereen’.

Bekijk hier de video over de bijeenkomst

Video Louwman steffie afbeeldingBekijk de video

Verder in het nieuws

Minder scherpe daling aantal akten

De dalende trend van het aantal gepasseerde akten in het notariaat lijkt iets af te vlakken. In de eerste 7 maanden van dit jaar was telkens een daling te zien van ruim 10 procent ten opzichte van vor...